BBC Cymru Fyw

Safle Pontcysyllte yn 'creu trafferthion'

John Stevenson
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Published

Mae dynodi Traphont Ddŵr Pontcysyllte yn Safle Treftadaeth Byd yn 2009 wedi creu problemau cynllunio ynglŷn â gwahaniaethu rhwng y datblygiadau sydd yn dderbyniol a rhai sy'n annerbyniol o gwmpas o safle.

Erbyn hyn mae Cyngor Sir Ddinbych wedi paratoi canllawiau cynllunio newydd i geisio sicrhau nad yw effaith unrhyw ddatblygiad yn amharu ar y safle ac yn gweddu i gyd-destun daearyddol y draphont.

Mae'r canllawiau'n dilyn ymgynghoriad gyda'r cyhoedd.

Ymchwiliad

Cafodd y draphont ei dynodi yn Safle Treftadaeth Byd yn 2009. Ddydd Mawrth fe fydd y cyngor sir yn ystyried y canllawiau newydd ac mae adroddiad swyddogion yn pwysleisio fod absenoldeb eglurdeb wedi achosi trafferthion cynllunio.

Mae'r holl waith yn cyd-fynd ag ymchwiliad Llywodraeth Cymru i bolisïau yn ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol.

Eisoes mae BBC Cymru wedi gweld llythyr sy'n dystiolaeth i'r ymchwiliad gan Susan Denyer, Ysgrifennydd ICOMOS, y corff sy'n monitro Safleoedd Treftadaeth Byd.

Mae Ms Denyer o'r farn fod diffyg mesurau statudol i warchod safleoedd Treftadaeth Byd ym Mhrydain yn "wendid".

Straeon perthnasol

  • Statws treftadaeth byd i bont