Aelodau undeb UCAC yn gweithio i reol

  • Cyhoeddwyd
Gweithredu diwydiannol
Disgrifiad o’r llun,
Y rheswm am yr anghydfod yw tâl rhanbarthol, nenfwd ar godiadau cyflog, a thâl ar sail perfformiad

Yn Aberystwyth mae Cyngor Cenedlaethol UCAC wedi penderfynu y bydd aelodau sy'n athrawon ysgol yn gweithredu'n brin o streic o Hydref 22 ymlaen.

Y rheswm am yr anghydfod yw cynigion Llywodraeth San Steffan mewn perthynas â thâl rhanbarthol neu leol, nenfwd ar godiadau cyflog, a thâl ar sail perfformiad i athrawon.

Mae gan UCAC yr hawl i streicio ond ni fydd yn gwneud hynny am y tro.

Bydd aelodau'r undeb sy'n athrawon ysgol yn gweithio i reol a bydd yr undeb yn ailasesu'r sefyllfa pan fydd y School Teachers' Review Body yn cyflwyno argymhellion ar gyfer dyfodol tâl athrawon.

Disgwylir i'r argymhellion gael eu cyhoeddi ddiwedd mis Hydref.

Llwyth gwaith

Yn y cyfamser, mae undebau'r NASUWT a'r NUT yn gweithredu'n brin o streic oherwydd anghydfod am gyflog a llwyth gwaith yn Lloegr a llwyth gwaith yng Nghymru.

Dywedodd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: "Mae canlyniad y balot yn dangos cryfder teimladau aelodau ar y materion hyn.

"Maen nhw'n bryderus iawn ynglŷn â goblygiadau cynlluniau Llywodraeth San Steffan ar gyfer y system addysg a safonau addysgol yng Nghymru, ac ar gyfer economi Cymru yn ei gyfanrwydd.

"Rydym ni'n dechrau trwy weithredu i reol fel rhybudd i'r Ysgrifennydd Gwladol.

"Mae'n bwysig iddo gofio bod gennym yr hawl i streicio os byddwn yn teimlo bod angen gwneud hynny.

"Mawr obeithiwn y bydd e'n gwrando ar farn athrawon ac y bydd modd osgoi'r math hwnnw o weithredu."

Pan gyhoeddodd undeb yr NUT ym Medi y bydden nhw'n streicio dywedodd yr Adran Addysg: "Byddai gweithredu diwydiannol yn amharu ar addysg plant, yn achosi anghyfleustra i rieni ac yn efffeithio'n negyddol ar enw da'r swydd yng ngolwg y cyhoedd."