Chwilio am April: Heddlu yn datgelu rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r chwilio

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Taid April Jones yn cysuro Coral Jones yn y gynhadledd newyddion amser cinio

Mae'r heddlu wedi rhoi rhagor o fanylion ynglŷn â'r ymdrechion i ddod o hyd i April Jones.

Yn y gynhadledd newyddion ddiweddara' mae ditectifs wedi dweud eu bod nhw'n canolbwyntio'r chwilio ar 20 o fannau gan gynnwys tai, tir agored a glannau afonydd.

Yn gynharach roedd Coral Jones, mam y ferch bump oed o Fachynlleth yn ei dagrau wrth apelio am wybodaeth ynglŷn â'i merch. Mae hi wedi bod ar goll ers 1900 nos Lun.

Nos Fercher cafodd ditectifs 12 awr yn ychwanegol i holi Mark Bridger, 46 oed a arestiwyd ddydd Mawrth.

Roedd yna gadarnhad gan yr heddlu hefyd bod y cyflwr parlys yr ymennydd ar April.

Dywedodd y Ditectif Uwch Arolygydd Reg Bevan, sy'n arwain yr ymchwiliad, eu bod wedi derbyn dros 400 o alwadau gan y cyhoedd ers ei apel flaenorol am symudiadau Mark Bridger rhwng nos Lun a phnawn Mawrth.

"Rydym ni yn edrych yn fanylach ar y wybodaeth honno " meddai.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth allai fod o gymorth ffonio rhif ffôn arbennig - 0300 2000 333.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Ian John bod y chwilio yn rhoi her fawr i blismyn oherwydd natur y tirwedd.

Ffynhonnell y llun, DPP
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Bridger yn y ddalfa yn Aberystwyth

Mewn cynhadledd newyddion amser cinio roedd Coral Jones dan deimlad eithriadol wrth ofyn am help y cyhoedd i ddod o hyd i'w merch.

Mewn datganiad byr dywedodd: "Mae'n rhaid fod rhywun yn rhywle yn gwybod lle mae fy merch.

"Dim ond pump oed yw hi - plîs, plîs helpwch i ddod o hyd iddi hi."

Cafodd lluniau o Mark Briger a Land Rover glas tywyll eu cyhoeddi gan yr Heddlu y gynharach yn y dydd. L503 MEP ydi rhif cofrestru'r cerbyd.

Roedd plismyn wedi dweud yn wreiddiol eu bod yn chwilio am gerbyd lliw golau.

Pwysleisiodd yr heddlu na ddylai pobl gymryd yn ganiataol fod rhywun arall wedi rhoi gwybodaeth i'r heddlu ac na ddylai pobl chwaith feddwl bod unrhyw wybodaeth yn ddibwys.

Pan gafodd Mark Bridger ei arestio roedd yn gwisgo siaced guddliw -camouflage -werdd a throwsus du.

Cafodd y cerbyd ei ddarganfod mewn garej drwsio ym Machynlleth brynhawn Mawrth.

Mae Gwylwyr y Glannau o Aberystwyth, Borth, Aberdyfi a Harlech ynghyd â thimau bad achub yr RNLI o Borth ac Aberdyfi hefyd yn cynorthwyo.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwylwyr y Glannau o Aberdaugleddau eu bod wedi parhau gyda'r chwilio ar hyd Afon Dyfi ddydd Mercher a bod swyddogion o Gaergybi yn cynorthwyo.

Mae Mark Bridger yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu Aberystwyth.

Cafodd ei arestio am tua 4pm ddydd Mawrth ar brif ffordd yr A487 allan o Fachynlleth. Yn dilyn hyn cafodd deuddeg milltir o'r ffordd cyn belled â Cross Foxes ger Dolgellau ei chau.

Mae hi bellach wedi ail agor.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol