Amheuon am wasanaethau ieuenctid

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn poeni am ddyfodol gwasanaethau ieuenctid Image copyright Arall
Image caption Mae Comisiynydd Plant Cymru yn poeni am ddyfodol gwasanaethau ieuenctid

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn galw am ddiogelu gwasanaethau ieuenctid yn wyneb toriadau llym i gyllidebau.

Yn ei adroddiad blynyddol mae Keith Towler yn dweud bod y gwasanaethau yn chwarae rhan bwysig ym mywydau nifer o bobl ifanc.

Mae o'n credu eu bod yn rhoi cyfleoedd gwerthfawr i blant a phobl ifanc ac yn eu hannog i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau. I rai, meddai, gweithwyr ieuenctid ydi'r unig oedolion y gallan nhw ymddiried ynddyn nhw y tu allan i'w cylch teuluol.

Oherwydd bod yr awdurdodau lleol a mudiadau gwirfoddol dan bwysau ariannol, mae'r Comisiynydd Plant yn poeni y bydd gwasanaethau ieuenctid ar draws Cymru yn cael eu gwthio i waelod rhestrau blaenoriaethau.

Cyfraniad pobl ifanc

Mae yna awgrym hefyd yn ôl Keith Towler nad ydi rhai pobl ifanc yn cael gwasanaethau o safon. Mae hynny meddai yn dylanwadu ar eu gallu i gyrraedd eu llawn botensial ac i gyfrannu'n bositif yn y gymdeithas.

"Rydw i am weld ymrwymiad cenedlaethol i agenda sy'n cydnabod pwysigrwydd gwaith ieuenctid a sut y mae'n gallu helpu pobl ifanc i ymateb i'r problemau sy'n eu hwynebu fel diffyg sgiliau a diweithdra"

Yn ôl yr adroddiad mae nifer gynyddol o bobl ifanc yn wynebu dyfodol o galedi ariannol. Ond mae'r Comisiynydd yn mynnu trwy eu helpu i ddatblygu eu gweithgareddau cymdeithasol, yna bydd plant a phobl ifanc Cymru wedi cael y cyfleoedd gorau i lwyddo.

"Y cwestiwn 'dwi'n ofyn ydi - a ydi hi'n werth buddsoddi yn ein pobl ifanc?

"Os yr ydym ni am eu gweld yn tyfu i fod yn oedolion ifanc sy'n parhau i wneud cyfraniadau gwerthfawr i'w cymunedau, yna yr ateb yn syml yw ydi."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.