April: Pedwerydd diwrnod y chwilio

April Jones in the purple coat she was believed to be wearing Image copyright Dyfed Powys Police
Image caption Roedd April Jones yn chwarae gyda ffrindiau pan gafodd ei chipio

Mae'r heddlu yn dweud eu bod am chwilio ardal ehangach am y ferch fach bump oed, April Jones.

Mae cydlynwyr y chwilio am ganolbwyntio ar 32 o bentrefi mewn 15 ardal o gwmpas Machynlleth, ac fe fydd pobl yn ymgynnull yng Nghanolfan Hamdden Bro Ddyfi am 8:00am a 9:00am er mwyn paratoi am hynny.

Nos Fercher fe gafodd yr heddlu 12 awr ychwanegol i holi Mark Bridger, y dyn 46 oed a gafodd ei arestio ar amheuaeth o'i chipio.

Dros nos bu'r heddlu yn chwilio dros 20 o leoedd gwahanol ym Machynlleth a'r cyffiniau lle cafodd April ei gweld am y tro diwethaf ddydd Llun.

Mae swyddogion wedi cadarnhau bod April yn diodde' o barlys yr ymennydd.

Dywedodd ei mam bedydd bod y salwch yn golygu bod angen meddyginiaeth yn ddyddiol arni, a heb hwnnw fe fyddai mewn poen.

Mewn cynhadledd newyddion ddydd Mercher, eglurodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Reg Bevan bod ei swyddogion wedi derbyn dros 400 o alwadau ers ei apêl am wybodaeth am symudiadau Mark Bridger rhwng nos Lun a phrynhawn Mawrth.

"Rydym yn gweithio'n ddyfal drwy'r wybodaeth yna," meddai.

'Cefnogaeth ddigynsail'

Aeth ymlaen i ddweud: "Rydym yn canolbwyntio ar dros 20 o leoliadau. Rydym wedi chwilio nifer ohonynt yn ardal Machynlleth, ac mae'r chwilio yna'n parhau."

Ychwanegodd yr Uwch-Arolygydd Ian John: "Nid yw Heddlu Dyfed-Powys ar eu pennau eu hunain. Rydym yn derbyn cefnogaeth ddigynsail gan weddill y DU."

Wrth roi mwy o fanylion, dywedodd Mr John: "Mae nifer fawr o leoliadau, ac maen nhw'n wahanol iawn o ran natur.

"Mae'r tirwedd a'r daearyddiaeth yn heriol iawn. Cafodd ei ddisgrifio fel amgylchedd elyniaethus.

"Mae gennym afon sy'n gorfifo i weithio i'r chwmpas hefyd.

"Rhaid i mi bwysleisio amrywiaeth y safleoedd. Mae yna dai, adeiladau eraill, lleoedd agored a glannau afon.

"Dros y 24 awr nesaf mae gennym gynlluniau am swyddogion chwilio arbenigol i chwilio am April."

Wrth siarad am Mark Bridger, ychwanegodd Ditectif Uwch-Arolygyddd Bevan: "Cafodd ei gyfweld ddwywaith.

"Yn amlwg rydym yn canolbwyntio ar ddod o hyd i April, a dyna yw'r prif faes trafod gydag ef."

Image copyright Dyfed-Powys Police
Image caption Mark Bridger a'i gerbyd Land Rover Discovery glas - rhif L503MEP

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar linell ffôn arbennig, sef 0300 2000 333.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.