April: Pedwerydd diwrnod y chwilio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd April Jones yn chwarae gyda ffrindiau pan gafodd ei chipio

Mae cydlynwyr y chwilio am ferch fach yn ardal Machynlleth wedi gofyn am wirfoddolwyr i ganolbwyntio ar 32 o bentrefi mewn 15 ardal o gwmpas Machynlleth.

Mae'r cydlynwyr am i bobl sydd â "gwybodaeth leol dda" i fynd i ardaloedd o amgylch y dref ym Mhowys.

Gofynnwyd i bobl fynd i Ganolfan Hamdden Bro Ddyfi rhwng 8 a 9am fore Iau i ddechrau'r chwilio ychwanegol.

Nos Fercher fe gafodd yr heddlu 12 awr ychwanegol i holi Mark Bridger, y dyn 46 oed a gafodd ei arestio ar amheuaeth o'i chipio.

Dros nos bu'r heddlu yn chwilio dros 20 o leoedd gwahanol ym Machynlleth a'r cyffiniau lle cafodd April ei gweld am y tro diwethaf ddydd Llun.

Meddyginiaeth

Disgrifiad,
Mark Lewis yn siarad gyda Nia Thomas ar y Post Cyntaf.

Mae swyddogion wedi cadarnhau bod April yn diodde' o barlys yr ymennydd.

Dywedodd ei mam bedydd, Mair Raftree, bod y salwch yn golygu bod angen meddyginiaeth yn ddyddiol arni, a heb hwnnw fe fyddai mewn poen.

Dywedodd Mrs Raftree bod y teulu yn gobeithio clywed newyddion am April, gan ychwanegu:

"Maen nhw wedi'u dryllio gan y profiad yma - wedi eu chwalu'r llwyr.

"Maen nhw'n disgwyl bob munud o'r dydd am ryw newyddion am April, ac am ei chael hi'n ôl."

Dros nos daeth Esgob Bangor, Andy John, i gynnal gwylnos yn Eglwys y Plwy' Machynlleth, a bu plant a rhieni lleol yn tanio canhwyllau yn Eglwyd San Pedr.

"Mae pobl ar draws y wlad yn gweddïo am weld April adre'n ddiogel, ac rwy'n gobeithio y bydd y gweddïau yma'n gysur i'w theulu," meddai.

Mewn cynhadledd newyddion ddydd Mercher, eglurodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Reg Bevan bod ei swyddogion wedi derbyn dros 400 o alwadau ers ei apêl am wybodaeth am symudiadau Mark Bridger rhwng nos Lun a phrynhawn Mawrth.

"Rydym yn gweithio'n ddyfal drwy'r wybodaeth yna," meddai.

'Cefnogaeth ddigynsail'

Aeth ymlaen i ddweud: "Rydym yn canolbwyntio ar dros 20 o leoliadau. Rydym wedi chwilio nifer ohonynt yn ardal Machynlleth, ac mae'r chwilio yna'n parhau."

Ychwanegodd yr Uwch-Arolygydd Ian John: "Nid yw Heddlu Dyfed-Powys ar eu pennau eu hunain. Rydym yn derbyn cefnogaeth ddigynsail gan weddill y DU."

Wrth roi mwy o fanylion, dywedodd Mr John: "Mae nifer fawr o leoliadau, ac maen nhw'n wahanol iawn o ran natur.

"Mae'r tirwedd a'r daearyddiaeth yn heriol iawn. Cafodd ei ddisgrifio fel amgylchedd elyniaethus.

"Mae gennym afon sy'n gorlifo i weithio i'r chwmpas hefyd.

"Rhaid i mi bwysleisio amrywiaeth y safleoedd. Mae yna dai, adeiladau eraill, lleoedd agored a glannau afon.

"Dros y 24 awr nesaf mae gennym gynlluniau am swyddogion chwilio arbenigol i chwilio am April."

Wrth siarad am Mark Bridger, ychwanegodd Ditectif Uwch-Arolygyddd Bevan: "Cafodd ei gyfweld ddwywaith.

"Yn amlwg rydym yn canolbwyntio ar ddod o hyd i April, a dyna yw'r prif faes trafod gydag ef."

Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Mark Bridger a'i gerbyd Land Rover Discovery glas - rhif L503MEP

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar linell ffôn arbennig, sef 0300 2000 333.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol