April: Mwy o amser i holi

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i ddiflaniad April Jones ym Machynlleth wedi cael mwy o amser i holi dyn gafodd ei arestio ar amheuaeth o'i chipio.

Bydd gan yr heddlu hawl i holi Mark Bridger, 46 oed, tan tua 5pm nos Wener.

Mewn cynhadledd newyddion fore Iau, dywedodd yr heddlu eu bod yn croesawu'r cannoedd o wirfoddolwyr sy'n ceisio cynorthwyo gyda'r ymgyrch i chwilio am y ferch fach bump oed.

Ond pwysleisiodd yr heddlu fod angen i'r ymdrechion hynny gael eu cydlynu gan yr heddlu er mwyn gwneud y defnydd mwyaf effeithiol i'r gwirfoddolwyr.

Timau arbenigol

Ffynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd April Jones yn chwarae gyda ffrindiau pan gafodd ei chipio

Ychwanegodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Reg Bevan fod wyth tîm chwilio arbenigol yr heddlu yn rhan o'r ymgyrch o dan gyfarwyddyd pum swyddog chwilio arbenigol.

Dywedodd Mr Bevan: "Fe fyddwn ni'n holi Mark Bridger unwaith eto heddiw, ac yn ceisio adeiladu darlun llawn o'i symudiadau rhwng 6:30pm ddydd Llun a 3:30pm ddydd Mawrth.

"Byddwn yn annog unrhyw un gafodd gysylltiad gyda Mr Bridger rhwng yr amseroedd hyn i gysylltu â ni.

"Wrth ddweud 'cysylltiad' rwy'n golygu ei weld wyneb yn wyneb, siarad dros y ffôn, tecstio neu unrhyw gysylltiad ar wefannau cymdeithasol.

"Rydym hefyd angen gwybodaeth am symudiadau ei gerbyd Land Rover glas, rhif cofrestru L 503 MEP, rhwng yr amseroedd perthnasol."

'Defnydd effeithiol'

Er bod yr Uwch-Arolygydd Ian John yn croesawu gwirfoddolwyr i gynorthwyo, pwysleisiodd fod angen eu defnyddio'n iawn.

Dywedodd: "Byddwn yn gofyn i bawb sydd am wirfoddoli gwblhau holiadur gyda'r cydlynwyr yn y ganolfan hamdden er mwyn rhestru unrhyw sgiliau arbennig sydd ganddynt.

"Fe fydd y rheini'n cael eu pasio ymlaen i'r heddlu, ac fe fyddwn yn galw ar unrhyw unigolion allai fod o gymorth i'r chwilio i gynnig eu cymorth.

"Rhaid i hyn gael ei wneud pan fydd yr amser yn iawn i wneud hynny er mwyn sicrhau bod y chwilio yn cael ei wneud yn y dull mwyaf effeithiol.

"Rydym yn parhau i chwilio gyda chymorth heddluoedd a thimau arbenigol o ledled Prydain, gan gynnwys cyngor chwilio arbenigol, timau achub mynydd, gwylwyr y glannau ac asiantaethau eraill."

Canmol staff

Yn y cyfamser mae rhieni plant yr ysgol gynradd leol wedi canmol y modd y mae staff yr ysgol wedi delio gyda diflaniad April.

Roedd nifer o'r rhieni am gadw'u plant adref o'r ysgol ddydd Mawrth, ond fe wnaeth staff Ysgol Gynradd Machynlleth dawelu pryderon.

Dywedodd un rhiant: "Doeddwn i ddim am i fy mhlant ddod yma. Roeddwn i'n bryderus am fy mod i wedi gorfod dweud wrthyn nhw beth oedd wedi digwydd i April.

"Ond hoffwn ddiolch i'r athrawon am wneud iddyn nhw deimlo mor ddiogel, a gwneud i mi deimlo'n ddigon diogel i ddod â nhw yma."

Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Mark Bridger a'i gerbyd Land Rover Discovery glas - rhif L503MEP

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar linell ffôn arbennig, sef 0300 2000 333.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol