Parcio di-dâl ym Mhowys yn ystod cyfnod y Nadolig

Cyhoeddwyd
Arwydd talu ac arddangos (cyffredinol)

Mae Cyngor Powys wedi penderfynu darparu parcio di-dâl mewn meysydd parcio am 17 diwrnod cyn y Nadolig.

Penderfynodd cabinet y cyngor sir gymeradwyo cynllun i ddarparu parcio am ddim yn eu meysydd parcio rhwng Rhagfyr 8 a dydd Nadolig.

Dywed adroddiad gan Barry Thomas, aelod o Gabinet Powys sydd â chyfrifoldeb am briffyrdd, mai bwriad y cynllun oedd cefnogi busnesau lleol yn 13 o brif drefi'r sir.

Yn ôl ymchwil byddai'r sir wedi gobeithio casglu incwm o £42,000 drwy godi tal am barcio.

Byddai wedi costio £70,000 am ganiatáu parcio di-dâl drwy gydol mis Rhagfyr.

Yn ôl y cyngor bydd y cynllun yn cael ei ariannu o benderfyniad aelodau cabinet y sir ym mis Mai i dderbyn lwfans is - arbediad o £47,000.

Roedd yr hen weinyddiaeth oedd mewn grym cyn mis Mai wedi cytuno i dderbyn lwfans uwch.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol