Cynllun £2.6m i atal llifogydd yn Ystradgynlais

  • Cyhoeddwyd
Yr Afon Tawe yn YstradgynlaisFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Disgwylir i'r gwaith orffen erbyn yn gynnar yn haf 2013

Bydd gwaith ar gynllun llifogydd newydd i roi gwell amddiffyniad i 228 o gartrefi a 12 o fusnesau yn Ystradgynlais yn dechrau dydd Llun.

Bydd cynllun Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynnwys adeiladu wal llifogydd newydd ar lan yr afon agosaf at Heol Glantawe a Pharc Tawe a fydd yn helpu i gadw dŵr llifogydd yn Afon Tawe yn ystod cyfnodau trwm o law.

Bydd rhannau o'r wal briffordd bresennol ar Heol Giedd, College Row a Pantyffynnon Road hefyd yn cael eu hail adeiladu a'u cryfhau i roi mwy o amddiffyniad rhag llifogydd.

Mae llawer yn byw yn yr ardal wedi dioddef o lifogydd difrifol o Afon Tawe yn y gorffennol, yn fwyaf diweddar ym 1998.

'Gwarchod cymuned'

Mae'r ardal mewn perygl mawr o lifogydd a chan fod dŵr Afon Tawe'n codi'n gyflym iawn pan fydd yn glawio, dim ond cyfnod byr iawn o rybudd y mae'r Asiantaeth yn aml yn gallu ei roi i drigolion.

Dengys archwiliad gan yr asiantaeth mai adeiladu waliau llifogydd cryfach yw'r dewis gorau i'r gymuned.

Bydd mwy o draffig o'r safle yn symud i ac o'r safle ac efallai y bydd ffyrdd yn cau a goleuadau traffig dros dro yn cael eu gosod ar rai adegau o'r gwaith er mwyn i'r contractwyr allu gweithio'n ddiogel.

Fel rhan o'r cynllun, bydd yr Asiantaeth yn gweithio'n agos gyda Chyngor Sir Powys, y cyngor tref a grwpiau cymunedol lleol i wella mannau cyhoeddus yn y dref er budd pobl ac amgylchedd yr ardal.

Bydd hynny'n cynnwys plannu coed a chreu cynefinoedd newydd ym Mharc Gwaith Haearn Ynyscedwyn, Cylch yr Orsedd a'r mannau cyhoeddus ar hyd Heol Giedd.

Mae'r prosiect £2.6 miliwn yn cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru a disgwylir y bydd wedi'i orffen erbyn yn gynnar yn yr haf 2013.

Dywedodd Steve Brown o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru: "Rydym wedi gweld eisoes, yr haf yma, yr effaith ddinistriol y gall llifogydd ei gael ar gymuned.

"Yn ogystal â dinistrio cartrefi a dadwreiddio teuluoedd, gall llifogydd effeithio ar fusnesau ac ar fywoliaeth pobl ac effeithio ar yr economi leol yr ardal.

"Allwn ni ddim atal llifogydd rhag digwydd, ond bydd y cynllun newydd hwn yn Ystradgynlais yn golygu fod y gymuned wedi'i gwarchod yn well ac yn barod amdani."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol