Dathlu amrywiaeth yn y Gogledd

Baner
Image caption Bydd gŵyl Balchder Gogledd Cymru yn cael ei chynnal ger Bangor

Mae gŵyl Balchder Gogledd Cymru yn cael ei chynnal am y tro cyntaf yn Neuadd Hendre, ger Bangor, Gwynedd.

Cymru Pride Wales sydd yn trefnu'r achlysur. Mae'r mudiad yn hyrwyddo digwyddiadau ar gyfer y gymuned hoyw, lesbiaid, ddeurywiol a thrawsrywiol.

Dywedodd Carwyn Humphreys, cadeirydd y pwyllgor sydd yn trefnu'r digwyddiad, mai'r amcan yw ymestyn allan i gymaint o aelodau o'r gymuned ag sydd bosibl.

"Rydyn ni'n gobeithio bydd pobl hoyw a hetero yn dod at eu gilydd i ddathlu amrywiaeth," meddai.

Bydd yr wŷl yn hollol ddwy-ieithog hefyd yn ol Cymru Pride Wales.

"Mae'n bwysig dangos i bobl bod yna bobl hoyw yn siarad Cymraeg a bydd hyn yn gyfle i bobl gael ymfalchïo yn yr ardal lle maen nhw'n byw"

Bydd Samantha Brooks o'r Rhyl, a fuodd yn cystadlu ar gyfres deledu'r X Factor, yn perfformio yn yr ŵyl.

Ac fe fydd Luke Anderson o'r Fflint, enillydd rhaglen Big Brother eleni, yn agor y digwyddiad.

Dywedodd Mr Humphreys ei fod yn gobeithio y byddai'r ŵyl yn dod yn ddigwyddiad blynyddol.

Bydd Gŵyl Balchder Gogledd Cymru yn dechrau am 8pm ddydd Gwener ac yn gorffen ddydd Sul.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.