April: Y chwilio'n parhau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Tua 450 o wirfoddolwyr o ardal Machynlleth yn paratoi i fynd i chwilio am y ferch fach bump oed a ddiflannodd nos Lun.
Disgrifiad o’r llun,
Daeth yr apêl am wirfoddolwyr gyda gwyboaeth leol dda gan gydlynwyr lleol yr ymgyrch sy'n gweithio ochr yn ochr gyda'r heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwirfoddolwyr yn chwilio mewn 32 o bentrefi mewn 15 o gymunedau o amgylch Machynlleth, ond maen nhw'n cadw draw o Afon Ddyfi, Coedwig Dyfi a lleoedd eraill lle mae timau arbenigol yn chwilio.
Disgrifiad o’r llun,
Mae mam April - Coral Jones - wedi gofyn i bobl osod rhuban pinc er mwyn cefnogi'r ymgyrch i ganfod ei merch
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr heddlu estyniad tan 5:00pm ddydd Gwener i holi Mark Bridger ar amheuaeth o gipio April Jones.
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Prif Weinidog David Cameron wedi ymuno yn yr apêl am wybodaeth am y ferch fach sydd ar goll.
Disgrifiad o’r llun,
Nos Fercher fe gynhaliodd Esgob Bangor, Andy John, wylnos yn Eglwys San Pedr ym Machynlleth.
Disgrifiad o’r llun,
Mae pobl wedi gadael negeseuon mewn llyfr arbennig yn yr eglwys leol.