Dirwy o £450,000 i gwmni adeiladu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd y cwmni'n euog yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae cwmni adeiladu Watkin Jones a'i Fab yn wynebu bil o dros £500,000 ar ôl torri rheolau iechyd a diogelwch wedi i weithiwr ddisgyn drwy dwll mewn to.

Roedd Thomas Whitmarsh, 21 oed, newydd ddechrau ei swydd pan ddisgynnodd drwy'r twll yn nho Canolfan Siopa Menai yng nghanol dinas Bangor yn 2007.

Bu farw o'i anafiadau ddwy flynedd yn ddiweddarach.

Roedd y cwmni wedi gwadu torri Deddf Iechyd a Diogelwch 1974 ond fe'u cafwyd yn euog yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

Gorchmynnodd y Barnwr Niclas Parry i'r cwmni dalu dirwy o £450,000 a chostau o £98,000.

Anesboniadwy

Clywodd y llys fod tyllau eraill yn y to wedi eu gorchuddio gan fariau sgaffaldiau a bod offer o dan y tyllau rhag ofn bod damweiniau'n digwydd.

Ond doedd dim o dan y twll lle disgynnodd Mr Whitmarsh ac roedd sgaffaldiau uwchben wedi cael eu symud er mwyn hwyluso gwaith yr adeiladwyr.

Dywedodd y barnwr Parry ei bod yn anesboniadwy pam bod y cwmni wedi anfon dau weithiwr heb brofiad o weithio ar ben to, a heb unrhyw hyfforddiant nac offer diogelwch, i glirio'r ardal o gwmpas y twll.

"Yr hyn ddilynodd yn anochel oedd colled drasig ...," meddai.

Anafiadau sylweddol

Roedd Mr Whitmarsh, oedd wedi dod i'r safle gyda chwmni o isgontractwyr o Leeds, wedi disgyn 5.2 metr.

Cafodd anaf difrifol i'w ben ac anafiadau sylweddol i'w ymennydd, collodd ei glyw a'i olwg mewn un llygad, dioddefodd effaith ar ei leferydd a'i symudiad ac fe gafodd lid yr ymennydd o ganlyniad i'r cwymp.

Dywedodd yr erlynydd Nigel Lawrence fod Mr Whitmarsh wedi marw ym mis Tachwedd 2009.

Wrth gyhoeddi'r ddedfryd, dywedodd y barnwr fod yr hyn wnaeth y cwmni "ymhell islaw'r safonau iechyd a diogelwch" y byddai rhywun wedi gallu eu disgwyl yn rhesymol.

Roedd y farwolaeth, meddai, yn "drasig ac yn ddianghenraid".

Straeon perthnasol