Dirwy i fenyw am daflu gwm cnoi yn Sir Gâr

  • Cyhoeddwyd
Dyn yn glanhau strydFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y cyngor fod y gost o gael gwared ar y gwm cnoi o strydoedd y sir yn fwy na £30,000 y flwyddyn

Dywed cyngor sir eu bod wedi defnyddio pwerau newydd am y tro cynta er mwyn cosbi gosbi pobl sy'n taflu gwn cnoi.

Cafodd hysbysiad cosb o £75 ei gyflwyno i fenyw ym mwyty McDonalds yn Cross Hands.

Fe wnaeeth swyddogion Cyngor Sir Caerfryddin weld y fenyw yn taflu gwm a sigarét ar y llawr..

Dywed y cyngor fod y gost o gael gwared ar y gwm cnoi o strydoedd Llanelli, Caerfyrddin a Rhydaman yn fwy na £30,000 y flwyddyn

Biniau sbwriel

"Hwn yw'r tro cyntaf inni gyflwyno cosb yn benodol ar gyfer sbwriel gwm cnoi," meddai Jim Jones, Aelod y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am Ddiogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd.

"Mae ein swyddogion gorfodaeth yn gorfod gweithio ar hyd a lled y sir ac mae'n anodd iawn i ddal pobl yn taflu gwm cnoi yn y fan a'r lle."

Ychwanegodd Mr Jones nad oedd gan y cyngor ddewis ond i roi dirwy i bobl os nad ydyn nhw'n rhoi sbwriel mewn biniau sbwriel.

Ychwanegodd: "Rwy'n gobeithio y bydd pobl yn cymryd sylw o'r ddirwy hon ac fe fyddan nhw'n rhoi ei sbwriel mewn biniau boed hynny'n cwm gnoi neu fath arall o sbwriel.

"Mae'r cyngor yn benderfynol i greu amgylchedd glanach a mwy diogel i drigolion y sir ac ymwelwyr i Sir Gâr."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol