BBC Cymru Fyw

Damwain: Menyw yn yr ysbyty

Published

Cafodd menyw ei chludo i'r ysbyty ar ôl damwain ddifrifol ar ffordd yr A489 ger Machynlleth nos Iau.

Bu'n rhaid i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ryddhau'r fenyw o'i cherbyd.

Cafodd ei chludo mewn hofrennydd i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.

Mae wedi cael anafiadau i'w choesau.