Damwain: Menyw yn yr ysbyty

Cafodd menyw ei chludo i'r ysbyty ar ôl damwain ddifrifol ar ffordd yr A489 ger Machynlleth nos Iau.

Bu'n rhaid i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ryddhau'r fenyw o'i cherbyd.

Cafodd ei chludo mewn hofrennydd i Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.

Mae wedi cael anafiadau i'w choesau.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.