Rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain

  • Cyhoeddwyd

Cofnodwyd rheithfarn o farwolaeth trwy ddamwain yn achos merch fach bump oed gafodd ei gwasgu gan glwyd drydanol ger ei chartref ym Mhen-y-bont yng Ngorffennaf 2010.

Fe glywodd y rheithgor nad oedd y glwyd y bu Karolina Golabek yn chwarae arni, wedi ei gosod yn iawn ac nad oedd y cyfarpar diogelwch wedi eu harchwilio.

Roedd teulu Karolina newydd symud i Ben-y-bontar Ogwr o Wlad Pwyl.

Clywodd y rheithgor i'w thad weld am y tro olaf am 4pm y diwrnod tyngedfenol.

Cafodd ei hachub gan un o drigolion flatiau Brook Court hanner awr yn ddiweddarach.

Aed a hi i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr lle bu farw.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol