Hyder "ar y cyfan" yn safonau academaidd Prifysgol Aberystwyth

  • Cyhoeddwyd
Prifysgol Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Mae Prifysgol Aberystwyth yn dweud eu bod nhw wedi gwella rheolaeth weinyddol nifer fechan o gyrsiau y mae'r sefydliad yn eu dilysu

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi dweud eu bod wedi gwella'r modd y mae'n nhw yn rheoli eu perthynas â sefydliadau eraill yn dilyn arolwg.

Ar y cyfan roedd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (ASA), yn fodlon gyda safonau academaidd y brifysgol.

Ond roedd yr arolwg yn feirniadol o reolaeth weinyddol y Brifysgol o rai cyrsiau y mae'r sefydliad yn ei dilysu.

Arfer da

Roedd yr Adolygiad Sefydliadol ym misoedd Ebrill a Mai eleni'n adolygiad ASA swyddogol gan gymheiriaid o safonau ac ansawdd.

Roedd adolygwyr ASA yn fodlon iawn gyda gwaith y Brifysgol mewn sawl maes, yn cynnwys:

• y cysylltiadau cryf mewn adrannau academaidd rhwng gwaith ymchwil, addysgu a dysgu'r myfyrwyr

• ei hymrwymiad i gydnabod a gwobrwyo rhagoriaeth mewn addysgu

• lledaeniad arferion da mewn dysgu ac addysgu, yn enwedig dysgu wedi'i wella gan dechnoleg

• y gefnogaeth a'r datblygiad sydd ar gael i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig.

Ond daeth yr adroddiad i'r casgliad bod angen gwella rheolaeth weinyddol syn gysylltiedig a darpariaeth gydweithredol y Brifysgol.

Mae gan Aberystwyth bartneriaethau gyda thri darparwr yng Nghymru ac wyth yn rhyngwladol - ac mae prif ffocws partneriaethau rhyngwladol y dyfodol ar waith ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth a chyfnewidiadau staff a myfyrwyr.

Dywedodd y Brifysgol eu bod wedi ymateb i'r feirniadaeth trwy benodi Rheolwr Partneriaethau Rhyngwladol. Mae yna Bwyllgor hefyd wedi ei sefydlu i arolygu'r drefniadaeth.

Bydd yn cael ei gadeirio gan y Dirprwy-Is Ganghellor John Grattan.

Pwyslesiodd llefarydd ar ran Prifysgol Aberystwyth mai rheolaeth weinyddol "nifer fechan iawn" o gyrsiau gafodd eu beirniadu yn yr arolwg.