April: Arestio Mark Bridger ar amheuaeth o lofruddiaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau ddydd Gwener eu bod bellach yn holi Mark Bridger ar amheuaeth o lofruddio April Jones.

Mae'r dyn lleol 46 oed yn dal i gael ei holi gan dditectifs yn Aberystwyth ynglŷn â'i diflaniad.

Cafodd y datblygiad ei ddatgelu gan yr Uwch Arolygydd Reg Bevan, arweinydd yr ymchwiliad, mewn cynhadledd newyddion.

"Dyw'r arestio ddim yn amharu ar ein hymdrechion i ddod o hyd i April, rydym ni yn dal yn benderfynol o ddod o hyd iddi hi" meddai.

Mae teulu April wedi cael eu hysbysu ynglŷn â'r datblygiad.

Cafodd y ferch fach bump oed ei chipio ger ei chartre ym Machynlleth tua 7pm nos Lun.

Mae gan yr heddlu tan 5pm heno i gyhuddo neu ryddhau Mark Bridger, neu mi allen nhw wneud cais i'w holi ymhellach.

Gofynnodd yr heddlu unwaith eto am help unrhywun welodd Mr Bridger neu ei Land Rover glas tywyll rhwng 1830 pm nos Lun a 1530pm ddydd Mawrth.

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Ian John bod gwirfoddolwyr wedi chwarae rhan "allweddol" yn y chwilio hyd yma.

Ond oherwydd y datblygiadau diweddara, dywedodd nad oedd hi'n addas bellach iddyn nhw barhau a'r gwaith.

Bydd plismyn yn dal i chwilio am April yn ystod y dydd yn Machynlleth a'r ardal ehangach.

Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Mark Bridger a'i gerbyd Land Rover Discovery glas - rhif L503MEP

Effaith ar blant yr ysgol

Mewn cyfweliad ar y Post Cyntaf ddydd Gwener eglurodd Gwenfair Glyn, prifathrawes April yn Ysgol Gynradd Machynlleth fod ei diflaniad wedi cael effaith fawr ar y disgyblion.

"Mae hi wedi bod yn wythnos hynod o heriol," meddai.

Ychwanegodd fod seicolegwyr plant wedi bod yn gweithio gyda'r disgyblion ac y byddan nhw'n parhau i wneud hynny yr wythnos nesaf.

Mae'r ysgol wedi cael ei chynghori i beidio dod â'r plant i gyd at ei gilydd ar gyfer gwasanaethau rhag ofn i hynny achosi gofid i ambell i blentyn.

Canmol staff

Mae rhieni wedi canmol y modd y mae staff yr ysgol wedi delio gyda diflaniad April.

Roedd nifer o'r rhieni am gadw'u plant adref o'r ysgol ddydd Mawrth, ond fe wnaeth staff Ysgol Gynradd Machynlleth dawelu pryderon.

Dywedodd un rhiant: "Doeddwn i ddim am i fy mhlant ddod yma. Roeddwn i'n bryderus am fy mod i wedi gorfod dweud wrthyn nhw beth oedd wedi digwydd i April.

"Ond hoffwn ddiolch i'r athrawon am wneud iddyn nhw deimlo mor ddiogel, a gwneud i mi deimlo'n ddigon diogel i ddod â nhw yma."

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar linell ffôn arbennig, sef 0300 2000 333.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol