Ymgyrch i atal ffonau symudol wrth yrru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, vt freeze frame
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr heddlu bod defnyddio ffôn wrth yrru yn un o'r pum achos mwyaf cyffredin o ddamweiniau

Mae'r pedwar heddlu yng Nghymru, o dan arweiniad Heddlu Gwent ac mewn partneriaeth â Diogelwch Ffyrdd Cymru, wedi lansio ymgyrch yn erbyn defnyddio ffonau symudol wrth yrru.

Newidiodd y gyfraith yn 2007 gan ei gwneud yn anghyfreithlon i ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Gall y rhai sy'n torri'r gyfraith gael cosb o dri phwynt ar eu trwydded yrru ynghyd â dirwy o £60, ond dywed yr heddlu bod modurwyr yn dal i droseddu.

Fe fydd yr ymgyrch ddiweddaraf yn rhedeg o Hydref 8 tan Hydref 21, ac fe fydd patrolau'r heddlu yn targedu gyrwyr ledled Cymru er mwyn hyrwyddo neges o ddiogelwch a chodi ymwybyddiaeth o'r peryglon.

'Peryglon'

Bydd y pedwar heddlu yng Nghymru mewn partneriaeth o dan arweiniad Heddlu Gwent, ac mewn partneriaeth â Diogelwch Ffyrdd Cymru, yn gweithredu'r ymgyrch.

Dywedodd Prif Arolygydd Adran Plismona'r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru, Darren Wareing:

"Nod yr ymgyrch hon yw codi ymwybyddiaeth ymysg gyrwyr am y peryglon sy'n gysylltiedig â gyrru wrth ddefnyddio ffôn symudol.

"Gall diffyg canolbwyntio wrth yrru fod yn drychinebus i yrwyr a cherddwyr. Unwaith y bydd gyrrwr yn ateb galwad neu'n edrych ar eu ffôn er mwyn darllen neu anfon neges testun, bydd hyn yn effeithio ar eu gallu i ganolbwyntio, ac o ganlyniad, nid ydynt yn talu sylw llawn i'r ffordd a gallai hyn arwain at wrthdrawiad.

"Gyda llawer yn defnyddio ffonau deallus (smartphones) mae angen i yrwyr fod yn ymwybodol nad dim ond ateb neu wneud galwadau neu dderbyn ac anfon negeseuon testun sy'n beryglus.

"Mae edrych ar y rhyngrwyd neu negeseuon e-bost hefyd yn beryglus ac felly'n cario'r un gosb.

"Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i addysgu modurwyr. Ond, rydym hefyd wedi ymrwymo i orfodi'r gyfraith yn llym a bydd patrolau ychwanegol yn gweithredu dros y pythefnos nesaf er mwyn targedu'r gweithgaredd anghyfreithlon hwn."

'Pump angheuol'

Dywedodd Cadeirydd Diogelwch Ffyrdd Cymru, Sue Storch:

"Mi fydd partneriaid Diogelwch Ffyrdd Cymru yn cefnogi ein cydweithwyr yn yr Heddlu drwy gydol yr ymgyrch hon drwy dynnu sylw at beryglon defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

"Byddwn yn parhau i dynnu sylw at y mater hwn ac yn parhau i gydweithio â'n partneriaid ar ymgyrchoedd yn y dyfodol."

Er bod y nifer o bobl a dderbyniodd gosb benodol am ddefnyddio ffôn symudol wrth yrru wedi gostwng dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae'r heddlu yn dal yn ystyried y drosedd fel un o'r "pump angheuol", sef y pum trosedd sy'n achosi'r nifer fwyaf o ddamweiniau ar y ffyrdd :-

  • Gyrru ar ôl yfed/cymryd cyffuriau;
  • Gyrru peryglus a diofal gan gymryd risgiau diangen;
  • Goryrru;
  • Peidio gwisgo gwregys diogelwch;
  • Defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Straeon perthnasol