April: Rhagor o amser i holi Mark Bridger ar amheuaeth o lofruddiaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mark Bridger yn cael ei arwain i'r llys yn Aberystwyth

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cael 24 awr ychwanegol i holi Mark Bridger ar amheuaeth o lofruddio April Jones.

Mae gan yr heddlu tan 5pm ddydd Sadwrn i gyhuddo neu ryddhau Mark Bridger.

Mae'r dyn lleol 46 oed yn dal i gael ei holi gan dditectifs yn Aberystwyth ynglŷn â'i diflaniad.

Mewn datganiad am 5.30pm, dywedodd yr Uwch Arolygydd Ian John bod wyth o dimau chwilio'r heddlu yn gweithio ar yr achos, sef 60 o swyddogion arbenigol.

Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Mark Bridger a'i gerbyd Land Rover Discovery glas - rhif L503MEP

Ond maen nhw wedi penderfynu rhoi'r gorau i chwilio gyda'r nos, gan ganolbwyntio ar oriau'r dydd.

Dywedodd bod cefnogaeth pobl leol wedi bod yn "ysgubol", gyda chynifer o achosion o garedigrwydd.

Yn y cyfamser, daeth i'r amlwg bod Mark Bridger wedi mynychu'r un noson rieni â rhieni April cyn iddi ddiflannu.

Fe welwyd ef yn Ysgol Gynradd Machynlleth ym Mhowys, lle mae dau o'i blant yn ddisgyblion.

Cafodd y ferch fach bump oed ei chipio ger ei chartre' ym Machynlleth tua 7pm nos Lun.

Gofynnodd yr heddlu unwaith eto am help unrhyw un welodd Mr Bridger neu ei Land Rover glas tywyll rhwng 1830 pm nos Lun a 1530pm ddydd Mawrth.

'Allweddol'

Dywedodd yr Uwch Arolygydd Ian John bod gwirfoddolwyr wedi chwarae rhan "allweddol" yn y chwilio hyd yma.

Ond oherwydd y datblygiadau diweddara, dywedodd nad oedd hi'n addas bellach iddyn nhw barhau a'r gwaith.

Effaith ar blant yr ysgol

Mewn cyfweliad ar y Post Cyntaf ddydd Gwener eglurodd Gwenfair Glyn, prifathrawes April yn Ysgol Gynradd Machynlleth fod ei diflaniad wedi cael effaith fawr ar y disgyblion.

"Mae hi wedi bod yn wythnos hynod o heriol," meddai.

Ychwanegodd fod seicolegwyr plant wedi bod yn gweithio gyda'r disgyblion ac y byddan nhw'n parhau i wneud hynny yr wythnos nesaf.

Mae'r ysgol wedi cael ei chynghori i beidio dod â'r plant i gyd at ei gilydd ar gyfer gwasanaethau rhag ofn i hynny achosi gofid i ambell i blentyn.

Canmol staff

Mae rhieni wedi canmol y modd y mae staff yr ysgol wedi delio gyda diflaniad April.

Roedd nifer o'r rhieni am gadw'u plant adref o'r ysgol ddydd Mawrth, ond fe wnaeth staff Ysgol Gynradd Machynlleth dawelu pryderon.

Dywedodd un rhiant: "Doeddwn i ddim am i fy mhlant ddod yma. Roeddwn i'n bryderus am fy mod i wedi gorfod dweud wrthyn nhw beth oedd wedi digwydd i April.

"Ond hoffwn ddiolch i'r athrawon am wneud iddyn nhw deimlo mor ddiogel, a gwneud i mi deimlo'n ddigon diogel i ddod â nhw yma."

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu gyda nhw ar linell ffôn arbennig, sef 0300 2000 333.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol