April: Parhau i holi Mark Bridger

  • Cyhoeddwyd
Mark Bridger yn cael ei arwain i'r llys Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Mark Bridger yn cael ei arwain i'r llys yn Aberystwyth

Wrth iddi wawrio ddydd Sadwrn fe ddechreuodd y chweched diwrnod o chwilio am y ferch fach bump oed, April Jones, yn ardal Machynlleth.

Mae'n dilyn penderfyniad gan yr heddlu i roi'r gorau i chwilio dros nos am April.

Mae'r heddlu yn parhau i holi Mark Bridger, 46 oed, a gafodd ei ail-arestio ddydd Gwener ar amheuaeth o'i llofruddio.

Fe gafodd yr heddlu 24 awr ychwanegol gan ynadon i holi Bridger, sy'n golygu y bydd rhaid iddyn nhw ei rhyddhau neu ei gyhuddo erbyn 5pm ddydd Sadwrn.

Pob gwasanaeth

Ond yn eu cynhadledd newyddion ddiweddaraf ddydd Gwener, dywedodd yr heddlu eu bod yn dal yn benderfynol o ddod o hyd i April.

Ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Mark Bridger a'i gerbyd Land Rover Discovery glas - rhif L503MEP

Dywedodd yr Uwch-Arolygydd Ian John: "Er gwaetha'r datblygiadau yn yr ymchwiliad, mae ein sylw o hyd ar ddod o hyd i April ac fe fydd y chwilio'n parhau.

"Mae wyth tîm o heddlu sy'n cynnwys 60 o swyddogion arbenigol, ac mae'r holl wasanaethau 'golau glas' yn rhan o'r ymgyrch gan gynnwys y gwasanaeth tân, ambiwlans, gwylwyr y glannau, badau achub ynghyd â thimau achub mynydd yr RAF a rhyw 150 o aelodau o dimau achub mynydd o weddill y DU.

"Mae cŵn achub a phentwr o offer arbenigol yn cael ei ddefnyddio gan gynnwys cychod gydag offer sonar a hofrennydd gydag offer delweddu thermal."

Darlun llawn

Mae'r ymdrech fwyaf wedi canolbwyntio ar yr ardal o gwmpas Afon Ddyfi, a dydd Gwener cyhoeddodd yr heddlu nad oedden nhw bellach am barhau i chwilio 24 awr y dydd fel y maen nhw wedi gwneud ers nos Lun.

Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Reg Bevan bod yr heddlu yn dal i geisio creu darlun llawn o symudiadau Mark Bridger a'i gerbyd Land Rover glas rhwng 6:30pm ddydd Llun a 3:30pm ddydd Mawrth.

"Rydym yn dal angen gwybodaeth am symudiadau Mr Bridger a'r cerbyd - rhif cofrestru L 503 MEP rhwng yr amseroedd hynny," meddai.

Mae archwiliad fforensig o'r cerbyd wedi digwydd, ac mae plismyn hefyd wedi bod yn archwilio ffermdy ym mhentref Ceinws lle bu Bridger yn byw yn fwyaf diweddar.

Daeth yn amlwg hefyd bod y dyn o dan amheuaeth wedi bod yn noson rieni Ysgol Gynradd Machynlleth ar yr un pryd â rhieni April oriau yn unig cyn iddi ddiflannu.

Cronfa

Ar gais y teulu, mae llecyn arbennig yng nghyntedd yr ysgol wedi ei glustnodi ar gyfer negeseuon gan ddisgyblion eraill yr ysgol i April.

Dywedodd y pennaeth Gwenfair Glyn bod seicolegydd plant wedi bod yn gweithio gyda'r disgyblion.

"Hon yw'r wythnos galetaf yn hanes yr ysgol yn emosiynol, ond mae pawb wedi rhoi cefnogaeth anhygoel i'r ysgol a'i chymuned, ac rydym yn ddiolchgar iawn am hynny," meddai.

Cafodd cronfa gyhoeddus ei sefydlu ar gyfer teulu a chyfeillion April er mwyn i bobl ar draws y DU ddangos eu cefnogaeth.

Dywedodd Cyngor Tref Machynlleth eu bod wedi sefydlu'r gronfa ar ôl derbyn galwadau o bell ac agos gan bobl oedd am roi arian i April a'i theulu.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd April Jones ei chipio nos Lun

Ddydd Sul fe fydd gwasanaeth arbennig yn cael ei gynnal yn y dref, ac fe fydd Esgob Bangor, Andy John, yn arwain.

Yn dilyn y gwasanaeth, fe fydd gorymdaith o stad Bryn Y Gôg, lle cafodd April ei chipio, i Eglwys San Pedr.

Dywedodd Esgob John: "Bu'n wythnos hir a blinedig i bawb ym Machynlleth.

"Ar adegau fel hyn y mae pobl angen eu ffydd, a throi at Dduw am gymorth.

"Mae'r Eglwys wedi cynnal gwylnos bob nos, a gobeithio y bydd gwasanaeth dydd Sul yn dod â phobl at ei gilydd i weddïo. Gobeithio y byddan nhw'n teimlo cariad Duw, ac yn cael rhyw gysur o hynny."

Mae Heddlu Dyfed Powys yn gofyn i bobl sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad i ffonio llinell ffôn arbennig, sef 0300 2000 333.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol