Gwasanaeth eglwys arbennig ym Machynlleth

Cyhoeddwyd
Eglwys San Pedr dan ei sang
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Eglwys San Pedr ym Machynlleth dan ei sang ar gyfer y gwasanaeth

Roedd tua 1,000 o bobol mewn gwasanaeth eglwys arbennig ym Machynlleth ar gyfer April Jones fore Sul, y tu mewn a thu allan Eglwys San Pedr yng nghanol y dref.

Cyn hynny, cafwyd gorymdaith o ystâd Bryn-y-Gog, lle mae teulu'r ferch fach bump oed yn byw, i'r eglwys.

Roedd nifer fawr yn gwisgo rhuban pinc, y symbol o gefnogaeth ar gais teulu April.

Nos Sul, cafwyd cadarnhad y bydd y timau achub mynydd yn rhoi'r gorau i fod yn rhan o'r chwilio amdani.

Yn ôl llefarydd ar eu rhan, mae'r gwaith o chwilio bellach yn gweddu fwy i swyddogion arbenigol yr heddlu.

'Cysur'

Fore Sul, Esgob Bangor, Andrew John, arweiniodd y gwasanaeth.

Dywedodd yr Esgob John: "Bu'n wythnos hir a blinedig i bawb ym Machynlleth.

"Ar adegau fel hyn y mae pobl angen eu ffydd, a throi at Dduw am gymorth.

"Mae'r Eglwys wedi cynnal gwylnos bob nos, a gobeithio bod pobl yn teimlo cariad Duw, ac yn cael rhyw gysur o hynny".

Disgrifiad o’r llun,
Y Parchedig Kathleen Rogers: "sicrwydd bod April ym mreichiau Iesu Grist"

Bwriad y gwasanaeth, meddai, oedd amgylchynu teulu April "gyda chariad a gweddïau".

Fe agorodd y gwasanaeth gyda fersiwn Cymraeg o'r emyn 'Morning Has Broken', 'Gwawriodd yr heulwen fel y wawr gyntaf'.

Dywedodd y Parchedig Kathleen Rogers fod gobeithion pobol wedi symud o ddod o hyd i April Jones yn fyw "i'r sicrwydd ei bod ym mreichiau Iesu Grist".

Nid oedd rhieni April, Coral a Paul, yn y gwasanaeeth ond fe gyflwynwyd cannwyll a llyfr cydymdeimlad gan ddau o blant Ysgol Gynradd Machynlleth lle'r oedd April yn ddisgybl.

Ddydd Sadwrn, fe wnaeth Heddlu Dyfed-Powys gyhuddo Mark Bridger, 46 oed, o lofruddio April.

Mae e hefyd wedi ei gyhuddo o'i chipio yn ogystal â cheisio gwyrdroi cwrs cyfiawnder.

Fe fydd yn ymddangos ger bron ynadon Aberystwyth ddydd Llun.

Cafodd y ferch bum mlwydd oed ei chipio ger ei chartref ar ystâd Bryn y Gog ym Machynlleth nos Lun.

Chweched diwrnod

Daeth y cyhuddiadau ar chweched diwrnod y chwilio amdani, a dywedodd yr heddlu eu bod yn dal yn benderfynol o ddod o hyd i April.

Yn y cyfamser, cafodd cronfa gyhoeddus ei sefydlu ar gyfer teulu a chyfeillion April er mwyn i bobl ar draws y DU ddangos eu cefnogaeth.

Dywedodd Cyngor Tref Machynlleth eu bod wedi sefydlu'r gronfa ar ôl derbyn galwadau o bell ac agos gan bobl oedd am roi arian i April a'i theulu.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn gofyn i bobl sydd â gwybodaeth allai fod o gymorth i'r ymchwiliad i ffonio llinell ffôn arbennig, sef 0300 2000 333.

Disgrifiad o’r llun,
Trigolion yr ardal yn gorymdeithio o ystad Bryn-y-Gog

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol