Pregethwr 87 oed wedi marw mewn gwrthdrawiad

Y Parchedig Morris Jones Morris
Image caption Roedd yn mynd adre' ar ôl pregethu yn Y Rhyl pan ddigwyddodd y ddamwain

Bu farw pregethwr 87 oed wedi gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ger Dolgellau yng Ngwynedd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar y gyffordd rhwng yr A470 a'r A494 nos Sul.

Roedd Y Parchedig Morris Jones Morris yn mynd adre' ar ôl pregethu yn Y Rhyl pan ddigwyddodd y ddamwain tua 8.30pm.

Dywedodd y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Llywydd yr Eglwys Bresbyteraidd: "Mae'r Eglwys Bresbyteraidd yn drist iawn o golli un o'i gweinidogion anwylaf drwy'r ddamwain hon.

"Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â'r Parchedigion Meirion a Morris Morris a'r teulu cyfan yn eu profedigaeth annisgwyl.

'Cynhaliaeth'

"Diolchwn am lafur a thystiolaeth y Parchedig Morris J Morris a dymunwn gynhaliaeth yr Efengyl i'r teulu cyfan."

Magwyd Morris J Morris ar fferm ym Mhantperthog ger Machynlleth.

Roedd yn dad i naw o blant ac ni aeth i'r coleg nes yr oedd yn ei bumdegau.

Aeth i'r weinidogaeth wedi cwblhau ei astudiaethau, gan gweinidogaethu ym Mhen Llŷn a Llanfair Caereinion.

Wedi colli ei wraig yn 2001 dychwelodd i'w ardal enedigol, gan ymgartrefu ar ystad Bryn y Gog, Machynlleth.

Fe wnaeth dau o'i feibion ei ddilyn i'r weinidogiaeth - mae Meirion yn Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Morris yn weinidog ar ofalaeth fwyaf yr Eglwys Bresbyteraidd yn ardal Rhuthun.

Mae'r farwolaeth sydyn yn ergyd arall i dref Fachynlleth, yn enwedig i drigolion stad Bryn y Gog wedi diflaniad April Jones.

'Natur wladaidd'

Dywedodd y Parchedig Meirion Morris: "Roedd fy nhad yn ddyn diwylliedig a ddaliodd i bregethu hyd nes y diwedd un.

"Roedd ganddo 30 o wyrion a wyresau a'r rheiny wrth eu boddau yn ei gwmni.

Roedd ganddo natur wladaidd, annwyl ac roedd yn hen-ffasiwn a hamddenol.

"Mae pob colled yn ergyd sobor i deulu, ond mae gwahaniaeth rhwng colli rhywun sy'n 87 a rhywun sy'n bump.

"Roedd fy nhad yn gwybod yn iawn pwy oedd April - roedd o'n adnabod yr holl blant y stad - ac fe aeth o i'r Rhyl ddoe gyda rhuban pinc ar y car."

Tyst

Bu car Mr Jones, Peugeot 207 mewn gwrthdrawiad â lori ar y gyffordd.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth allai fod o gymorth yn eu hymholiadau.

Maen nhw'n awyddus i siarad efo unrhyw un oedd yn teithio yn yr ardal ar y pryd neu a oedd yn dyst i'r gwrthdrawiad.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.