Pregethwr 87 oed wedi marw mewn gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yn mynd adre' ar ôl pregethu yn Y Rhyl pan ddigwyddodd y ddamwain

Bu farw pregethwr 87 oed wedi gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ger Dolgellau yng Ngwynedd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar y gyffordd rhwng yr A470 a'r A494 nos Sul.

Roedd Y Parchedig Morris Jones Morris yn mynd adre' ar ôl pregethu yn Y Rhyl pan ddigwyddodd y ddamwain tua 8.30pm.

Dywedodd y Parchedig Dafydd Andrew Jones, Llywydd yr Eglwys Bresbyteraidd: "Mae'r Eglwys Bresbyteraidd yn drist iawn o golli un o'i gweinidogion anwylaf drwy'r ddamwain hon.

"Estynnwn ein cydymdeimlad llwyraf â'r Parchedigion Meirion a Morris Morris a'r teulu cyfan yn eu profedigaeth annisgwyl.

'Cynhaliaeth'

"Diolchwn am lafur a thystiolaeth y Parchedig Morris J Morris a dymunwn gynhaliaeth yr Efengyl i'r teulu cyfan."

Magwyd Morris J Morris ar fferm ym Mhantperthog ger Machynlleth.

Roedd yn dad i naw o blant ac ni aeth i'r coleg nes yr oedd yn ei bumdegau.

Aeth i'r weinidogaeth wedi cwblhau ei astudiaethau, gan gweinidogaethu ym Mhen Llŷn a Llanfair Caereinion.

Wedi colli ei wraig yn 2001 dychwelodd i'w ardal enedigol, gan ymgartrefu ar ystad Bryn y Gog, Machynlleth.

Fe wnaeth dau o'i feibion ei ddilyn i'r weinidogiaeth - mae Meirion yn Ysgrifennydd Cyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Morris yn weinidog ar ofalaeth fwyaf yr Eglwys Bresbyteraidd yn ardal Rhuthun.

Mae'r farwolaeth sydyn yn ergyd arall i dref Fachynlleth, yn enwedig i drigolion stad Bryn y Gog wedi diflaniad April Jones.

'Natur wladaidd'

Dywedodd y Parchedig Meirion Morris: "Roedd fy nhad yn ddyn diwylliedig a ddaliodd i bregethu hyd nes y diwedd un.

"Roedd ganddo 30 o wyrion a wyresau a'r rheiny wrth eu boddau yn ei gwmni.

Roedd ganddo natur wladaidd, annwyl ac roedd yn hen-ffasiwn a hamddenol.

"Mae pob colled yn ergyd sobor i deulu, ond mae gwahaniaeth rhwng colli rhywun sy'n 87 a rhywun sy'n bump.

"Roedd fy nhad yn gwybod yn iawn pwy oedd April - roedd o'n adnabod yr holl blant y stad - ac fe aeth o i'r Rhyl ddoe gyda rhuban pinc ar y car."

Tyst

Bu car Mr Jones, Peugeot 207 mewn gwrthdrawiad â lori ar y gyffordd.

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth allai fod o gymorth yn eu hymholiadau.

Maen nhw'n awyddus i siarad efo unrhyw un oedd yn teithio yn yr ardal ar y pryd neu a oedd yn dyst i'r gwrthdrawiad.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ddylai ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol