David Jones 'yn barod i weithio gyda Llafur'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae David Jones wedi addo cydweithio gyda Llafur yng Nghaerdydd

Dywed Ysgrifennydd Cymru bod rhaid i lywodraethau Cymru a'r DU gydweithio er lles yr economi yn ei araith gyntaf i gynhadledd y Ceidwadwyr ers cael ei benodi.

Ni ddylai gwahaniaethau gwleidyddol fod yn rhwystr i'r hyn sydd orau i Gymru, meddai David Jones.

Cafodd AS Gorllewin Clwyd ei benodi fel olynydd i Cheryl Gillan wrth i David Cameron ad-drefnu ei gabinet ym mis Medi.

Wrth siarad yn y gynhadledd yn Birmingham ddydd Llun, amlinellodd Mr Jones yr hyn yr oedd yn ei ddisgrifio fel "agwedd gall ac aeddfed i ddatganoli".

"Gyda'n gilydd, rhaid i ni ddatgan y neges ein bod am i Gymru fod yn gystadleuol gyda gweddill y byd - dydyn ni ddim mewn cystadleuaeth â'n gilydd," meddai.

Beirniadol

Er hynny roedd ei araith yn feirniadol o record y llywodraethau Llafur fu mewn grym ym Mae Caerdydd ac yn San Steffan ers datganoli.

"Ers i'r Cynulliad gael ei greu 13 mlynedd yn ôl, mae Cymru wedi mynd yn dlotach o'i chymharu â rhannau eraill o'r DU ac Ewrop," meddai Mr Jones.

Dywedodd bod "dirfawr angen isadeiledd ar Gymru", gan ganmol cyfraniad i ragflaenydd i benderfyniad llywodraeth y DU i drydaneiddio'r lein rheilffordd yn Ne Cymru.

"Mae cymaint y gallwn ni yn San Steffan ei wneud, ac wedi gwneud, i gynorthwyo ail-adeiladu economi Cymru," ychwanegodd.

"Ond fedrwn ni ddim gwneud hynny ar ein pennau ein hunain.

"Mae datblygu economaidd yn gyfrifoldeb sydd wedi ei ddatganoli i Lywodraeth Cymru, sydd wrth gwrs yn llywodraeth Lafur.

"Ond gadewch i mi ddweud yn glir yma heddiw nad wyf fi yn bersonol am ganiatáu i wahaniaethau gwleidyddol fod yn rhwystr i mi weithio gyda Llywodraeth Cymru wrth geisio gwneud ein gorau dros Gymru."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol