Bwrdd rheoli o dan y lach

  • Cyhoeddwyd
Gwastadeddau GwentFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bwrdd yn rheoli'r system ddraenio ar Wastadeddau Gwent

Mae adroddiad wedi dweud bod swyddogion cyhoeddus a'u perthnasau wedi bod ar deithiau tramor "anghyfreithlon".

Aeth aelodau Bwrdd Rheoli Ffosydd Gwynllŵg a Chil-y-coed ar deithiau y talodd y trethdalwr amdanyn nhw i'r Eidal, Gogledd Iwerddon a'r Iseldiroedd.

Roedden nhw wedi honni eu bod yno er mwyn sesiynau arolygu.

Ond dywedodd Swyddfa Archwilydd Cymru fod y teithiau'n anghyfreithlon gan nad oedd achos busnes priodol "nac unrhyw ddull effeithiol o asesu'r manteision."

Mae'r bwrdd yn rheoli'r system ddraenio ar Wastadeddau Gwent, ardal o dir isel ar hyd yr arfordir rhwng Caerdydd a Chas-gwent.

Os nad yw'n cael ei draenio byddai'r ardal o dir amaethyddol, masnachol a phreswyl yn mynd o dan ddŵr yn rheolaidd.

'Yn is'

Mae'r bwrdd yn cyflogi 22 o aelodau o staff ac mae 37 o aelodau ar y bwrdd rheoli.

Ond mae'r adroddiad wedi dweud bod safonau'r bwrdd Draenio yn "is na'r hyn y mae gan y cyhoedd yr hawl i'w ddisgwyl."

Dywedodd yr Archwilydd Penodedig, Anthony Barrett, wrth gyhoeddi'r adroddiad: "Mae gwario arian yn ddoeth yn egwyddor sylfaenol cyrff cyhoeddus ond dengys tystiolaeth o'r archwiliad na ddilynwyd yr egwyddor hon bob amser.

"Mae'r ffaith bod y bwrdd wedi cydnabod difrifoldeb y materion a godwyd yn yr adroddiad a'i fod eisoes wedi dechrau rhaglen wella ... yn galonogol."

Yn ôl yr adroddiad, roedd y cyn-glerc a pheiriannydd Dean Jackson-Johns wedi cyfrannu at gyflwyno cynigion am ei gyflog ei hun.

Gordaliadau

Yr argymhelliad yw y dylai'r bwrdd ystyried adennill gordaliadau.

Yn 2006 cododd ei gyflog o £55,228 i £65,553 ac erbyn Ebrill 2010 roedd wedi codi i £83,122.28.

Dywedodd y bwrdd fod newidiadau mawr wedi bod, gan gynnwys rheolwyr newydd a chadeirydd newydd.

Dywedodd y cadeirydd Derek David: "Dros gyfnod o 12 mis mae'r bwrdd wedi cyflwyno rhaglen o newidiadau sylfaenol. Mae' rhaglen bron wedi ei chwblhau.

"Rydym wedi dysgu gwersi anodd gan fod agweddau amhriodol neu'n anghywir yn sut yr oeddem yn gweithio."