Llys: 'Mewn tymer cyn trywanu'

Emma Louise Jones Image copyright Other
Image caption Bu farw Emma Jones yn syth ar ôl cael ei thrywanu yn ei brest ym mis Rhagfyr

Mae dynes 24 oed o Ddyffryn Nantlle wedi cyfaddef ei bod hi mewn tymer ychydig cyn iddi drywanu dynes 31 oed i farwolaeth.

Hwn oedd chweched diwrnod yr achos yn Llys y Goron Caernarfon a'r cyfle cyntaf i'r rheithgor glywed tystiolaeth y diffynnydd.

Honnodd Alwen Jones o Lanllyfni, sy' wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth, ei bod hi'n cario cyllell er mwyn amddiffyn ei hun.

Cafodd Emma Jones ei thrywanu wrth ddrws fflatiau Trem yr Wyddfa ym Mhenygroes.

'Panicio'

Cyfaddefodd y diffynnydd ei bod wedi trywanu Emma Jones ond dywedodd nad oedd hi'n bwriadu gwneud hynny.

"Mi wnes i banicio oherwydd fy mod i'n meddwl bod Emma'n dod amdana i."

Clywodd y llys fod chwaer y diffynnydd wedi cael ffrae gydag Emma Jones mewn parti yn y fflatiau.

Roedd y diffynnydd gartre' yn Llanllyfni ar y pryd ond ar ôl derbyn galwad ffôn gan ei chwaer, fe gerddodd hi a chariad ei chwaer i'r fflatiau.

Pan gafodd ei holi gan yr heddlu ar ôl iddi gael ei arestio dywedodd iddi roi cyllell o dan ei dillad cyn gadael y tŷ.

Ond ddydd Llun honnodd y diffynnydd mai cariad ei chwaer roddodd y gyllell iddi ar y ffordd.

Dywedodd fod Emma Jones wedi taflu gwydr ati o ffenest llawr cynta'r fflatiau.

Roedd y diffynnydd wedi galw arni i ddod lawr at y drws ac fe wnaeth hynny.

Ofni

Cafodd Emma Jones ei thrywanu unwaith yn ei brest.

Dywedodd y diffynnydd iddi fynd â'r gyllell gyda hi am ei bod hi'n gwybod bod Emma yn y fflat ac am ei bod hi'n ofni Emma.

Cytunodd â'r erlynydd Ian Murphy pan ddywedodd mai camgymeriad tyngedfennol Emma Jones oedd chwerthin ar ei phen hi.

Straeon perthnasol