Llys: 'Mewn tymer cyn trywanu'

  • Cyhoeddwyd
Emma Louise JonesFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Emma Jones yn syth ar ôl cael ei thrywanu yn ei brest ym mis Rhagfyr

Mae dynes 24 oed o Ddyffryn Nantlle wedi cyfaddef ei bod hi mewn tymer ychydig cyn iddi drywanu dynes 31 oed i farwolaeth.

Hwn oedd chweched diwrnod yr achos yn Llys y Goron Caernarfon a'r cyfle cyntaf i'r rheithgor glywed tystiolaeth y diffynnydd.

Honnodd Alwen Jones o Lanllyfni, sy' wedi gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth, ei bod hi'n cario cyllell er mwyn amddiffyn ei hun.

Cafodd Emma Jones ei thrywanu wrth ddrws fflatiau Trem yr Wyddfa ym Mhenygroes.

'Panicio'

Cyfaddefodd y diffynnydd ei bod wedi trywanu Emma Jones ond dywedodd nad oedd hi'n bwriadu gwneud hynny.

"Mi wnes i banicio oherwydd fy mod i'n meddwl bod Emma'n dod amdana i."

Clywodd y llys fod chwaer y diffynnydd wedi cael ffrae gydag Emma Jones mewn parti yn y fflatiau.

Roedd y diffynnydd gartre' yn Llanllyfni ar y pryd ond ar ôl derbyn galwad ffôn gan ei chwaer, fe gerddodd hi a chariad ei chwaer i'r fflatiau.

Pan gafodd ei holi gan yr heddlu ar ôl iddi gael ei arestio dywedodd iddi roi cyllell o dan ei dillad cyn gadael y tŷ.

Ond ddydd Llun honnodd y diffynnydd mai cariad ei chwaer roddodd y gyllell iddi ar y ffordd.

Dywedodd fod Emma Jones wedi taflu gwydr ati o ffenest llawr cynta'r fflatiau.

Roedd y diffynnydd wedi galw arni i ddod lawr at y drws ac fe wnaeth hynny.

Ofni

Cafodd Emma Jones ei thrywanu unwaith yn ei brest.

Dywedodd y diffynnydd iddi fynd â'r gyllell gyda hi am ei bod hi'n gwybod bod Emma yn y fflat ac am ei bod hi'n ofni Emma.

Cytunodd â'r erlynydd Ian Murphy pan ddywedodd mai camgymeriad tyngedfennol Emma Jones oedd chwerthin ar ei phen hi.