Joe Allen yn cipio dwy wobr

  • Cyhoeddwyd

Mae Joe Allen wedi cael ei enwi yn Beldroediwr y Flwyddyn ac yn Chwaraewr Clwb Gorau'r Flwyddyn gan Gymdeithas Bêl-droed Cymru.

Roedd y chwaraewr canol cae 22 oed wedi creu argraff yn ystod tymor cynta' Abertawe yn yr uwchgynghrair.

Yn ystod yr haf fe ddilynodd ei reolwr, Brendan Rodgers, gan symud o Abertawe i Lerpwl ar gytundeb gwerth £15 miliwn - y swm ucha' erioed i gael ei dalu am chwaraewr o Gymru.

Bu Allen, sydd wedi ennill 10 cap i Gymru, hefyd yn chwarae i Team GB yn y Gemau Olympaidd yn Llundain dros yr haf.

Mae Allen, a gafodd ei eni yn Arberth, yn cael ei gydnabod wedi iddo chwarae rôl amlwg yn ystod tymor cynta' llwyddiannus iawn i Abertawe yn yr uwchgynghrair.

Mewn seremoni yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd nos Lun, cafodd Adam Matthews, amddiffynwr Celtic, ei enwi'n chwaraewr ifanc mwya' addawol y flwyddyn - y wobr enillodd Allen y llynedd.