Heddlu Dyfed Powys
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Effaith diflaniad April ar yr heddlu

9 Hydref 2012 Diweddarwyd 10:08 BST

Ers dros wythnos mae swyddogion yr heddlu wedi bod yn chwilio am April Jones.

Un sy'n ymwybodol o waith yr heddlu ydi caplan Heddlu Dyfed Powys, Tom Evans.

Mae o wedi bod yn cynnig cwnsela ysbrydol ac emosiynol i blismyn a gwirfoddolwyr oedd yn rhan o'r chwilio.

Bu'n cael ei holi am ei waith gan Nia Thomas ar raglen y Post Cynta.

Fe gafodd y ferch bump oed ei chipio wrth chwarae tu allan i'w chartref ym Machynlleth tua 7pm nos Lun diwethaf.

Mae dyn lleol, Mark Bridger, wedi cael ei gyhuddo o'i llofruddio, ei chipio ac o wyrdroi cwrs cyfiawnder.