Wythnos o ddathlu diwylliant yn Yr Wyddgrug

Poster Gŵyl Daniel Owen 2012 Image copyright other
Image caption Dyma'r drydedd flwyddyn i'r ŵyl gael ei chynnal yn Yr Wyddgrug

Bydd tref yr Wyddgrug yn fwrlwm o weithgaredd diwylliannol yn ystod yr wythnos wrth i Ŵyl Daniel Owen gael ei chynnal.

Dyma'r drydedd flwyddyn i'r dref gynnal y digwyddiad sy'n cael ei ystyried yn "uchafbwynt yng nghalendr gwyliau'r Wyddgrug".

Dechreuodd yr ŵyl ddydd Sadwrn a bydd yn para tan ddydd Sadwrn, Hydref 20.

Bydd cyfres o ddigwyddiadau barddonol a llenyddol yn ogystal â cherddoriaeth, sgyrsiau, gweithdai a gweithgareddau awyr agored.

'Ysbrydoli a synnu'

Dywedodd y trefnwyr: "Yn ogystal â llenyddiaeth a'r celfyddydau mae'r gymuned a threftadaeth yn elfennau blaenllaw."

"Drwy sicrhau rhai o hoelion wyth y byd llenyddol Cymreig ochr yn ochr ag awduron arloesol a'r rheiny sy'n dechrau dod i'r amlwg yn y Saesneg a'r Gymraeg, sylwebyddion ac arbenigwyr, bydd Gŵyl 2012 yn herio, ysbrydoli a synnu cynulleidfaoedd Yr Wyddgrug, gan eu sbarduno i feddwl a dadlau."

Yr awdures, Dr Angharad Price, sy'n cyflwyno Darlith Daniel Owen flynyddol eleni - a hynny am 7:30pm nos Fawrth, Hydref 16, yng Nghapel Bethesda.

Y testun fydd 'Gwen Tomos a'r anifeiliaid - y defnydd o symboliaeth yn y nofel'.

Cafodd Daniel Owen ei eni i deulu cyffredin yn Yr Wyddgrug yn 1863 a daeth yn nofelydd Cymraeg mwya' blaenllaw'r 19eg ganrif.

Mae'r ŵyl wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan gynllun arloesol Cadwyn Clwyd i Sir y Fflint, sydd wedi'i ariannu drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Straeon perthnasol

Hefyd ar y BBC

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.