Dros 100 o staff ffatri fwyd yn colli eu swyddi

  • Cyhoeddwyd
Paramount Foods LtdFfynhonnell y llun, PARAMOUNT
Disgrifiad o’r llun,
Mae Paramount Foods yn cyflogi dros 300 o bobl ar eu safle ar Lannau Dyfrdwy

Cafodd staff ffatri fwyd yn Sir y Fflint glywed mwy o fanylion am ddyfodol y cwmni, wedi iddi ddod i'r amlwg fod bron i 450 o swyddi yn y fantol.

Fe fydd tua 100 o'r gweithwyr yn colli eu swyddi.

Mae Paramount Foods - un o'r cynhyrchwyr pizza mwyaf yn y DU - wedi cael eu rhoi yn nwylo'r gweinyddwyr.

Roedd cyfarfod staff am 10am ddydd Mawrth.

Cafodd y gwaith ar safle yng Nglannau Dyfrdwy ei atal am y tro wrth i'r cwmni gynnal trafodaethau brys gyda chwsmeriaid, gan gynnwys archfarchnadoedd.

Mae Paramount Foods yn cyflogi 312 o bobl ar Lannau Dyfrdwy, gyda 138 yn rhagor ar eu safle yn Salford, Manceinion.

Clywodd y staff y bydd 118 o swyddi yn cael eu colli, 76 ar y safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Collodd y cwmni gytundeb gydag un o'u cyflenwyr mwya' yn ddiweddar, Morrisons.

'Cefnogaeth i'r cwmni'

"Mae 'na nifer o drafodaethau wedi bod gyda chwsmeriaid, cyflenwyr a phrynwyr posib," ers i'r cwmni gael ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr," meddai datganiad ar ran cwmni Duff & Phelps o Fanceinion, y gweinyddwyr.

David Whitehouse a Sarah Bell, o'r cwmni, sydd wedi cael eu penodi'n weinyddwyr ar y cyd.

"Mae'r gefnogaeth bositif a ddangoswyd gan brif gwsmeriaid y cwmni yn golygu y gall Paramount Food barhau i weithredu tan y byddwn yn canfod prynwr.

"Ond mae'n rhaid ailstrwythuro ac mae hynny yn anorfod yn golygu colli swyddi."

Mae gwaelodion y pizzas yn cael eu pobi yn Salford, ac maen nhw'n cael eu gorffen ar y safle yng Nglannau Dyfrdwy.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir y Fflint, y byddan nhw'n gwneud popeth posib i gefnogi'r gweithwyr.