Dysgu gwersi o safonau Cymru?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Syr Christopher Kelly yn trafod â gwleidyddion Cymru

Bydd cadeirydd Pwyllgor Safonau Mewn Bywyd Cyhoeddus yn cyfarfod gyda chynrychiolwyr y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd.

Bydd Syr Christopher Kelly yn cwrdd â'r Prif Weinidog Carwyn Jones; Pwyllgor Safonau Ymddygiad y Cynulliad a Chomisiynydd Seneddol Cymru ddydd Mercher.

Mae Syr Christopher yn cadeirio pwyllgor sy'n gyfrifol am y DU gyfan, ac maen nhw ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad o foeseg ac ymarfer gorau.

'Egwyddorion'

Fel rhan o'r adolygiad, mae'r pwyllgor yn awyddus i glywed am ddatblygiadau mewn safonau ar draws y DU.

"Cafodd saith o egwyddorion mewn bywyd cyhoeddus eu cynnwys yn adroddiad cyntaf Nolan, a dyna gonglfaen llawer o'r rheoleiddio moesegol sydd wedi datblygu yn y DU a'r byd yn ehangach," meddai.

"Mae sawl côd ymddygiad - i Aelodau Seneddol, Gweinidogion, aelodau o gyrff datganoledig, cynghorwyr lleol a chyrff cyhoeddus - wedi defnyddio egwyddorion Nolan.

"Mae'r systemau ar gyfer adolygu a gweithredu safonau wedi tyfu o gwmpas yr egwyddorion.

"Yn yr adolygiad yma rydym am edrych ar beth sydd wedi bod yn llwyddiannus a pham.

"Mae'n ymddangos bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi osgoi rhai o drafferthion safonau San Steffan wrth ymsefydlu o'r newydd.

"Mae gennym ddiddordeb clywed am unrhyw faterion safonau sy'n arbennig i gorff deddfwriaethol ifanc, beth sy'n gweithio orau wrth gynnal safonau uchel mewn bywyd cyhoeddus yng Nghymru a beth mwy all gael ei wneud i godi hyder y cyhoedd ar draws y DU."

Fe fydd y Fonesig Denise Platt, aelod arall o'r Pwyllgor Safonau Mewn Bywyd Cyhoeddus, yn ymuno â Syr Christopher ar ei daith i Gaerdydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol