Heddlu'n ymchwilio i farwolaeth

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi dod o hyd i gorff dyn mewn tŷ yng Nghasnewydd.

Nid yw'r heddlu wedi cyhoeddi llawer o fanylion am y farwolaeth, ond dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Gwent:

"Aeth Heddlu Gwent i gyfeiriad yn Ailesbury Street yng Nghasnewydd y prynhawn yma (Mawrth) wedi i ddyn 60 oed gael ei ganfod yn farw.

"Mae Heddlu Gwent yn trin y farwolaeth fel un anesboniadwy, ac rydym yn ymchwilio i geisio sefydlu beth oedd amgylchiadau'r farwolaeth."