Rhieni yn cwyno am drefn tocynnau Sioe Nadolig Cyw S4C

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhai o gymeriadau Cyw i'w gweld yn y sioe

Mae nifer o rieni yn cwyno ar ôl i S4C newid sut maen nhwn dosbarthu tocynnau ar gyfer Sioe Nadolig flynyddol Cyw.

Eleni, fydd dim modd i rieni archebu tocynnau yn uniongyrchol gan y sianel.

Yn hytrach ysgolion neu feithrinfeydd fydd yn cael gwneud cais am docynnau.

Mae nifer o rieni wedi bod yn troi at wefannau fel Facebook a Twitter i gwyno am y penderfyniad.

Dywed S4C eu bod wedi gwneud newidiadau eleni o ganlyniad i doriadau ariannol i'r sianel a sylwadau rhieni i'r sioe ymweld â mwy o lefydd.

Mae'r sioe "Seren Nadolig Cyw" ar daith drwy Gymru dros y ddau fis nesa', rhwng Tachwedd 26 a Rhagfyr 7 gan ymweld ag ysgolion uwchradd yn Y Drenewydd, Dolgellau, Caernarfon, Rhuthun, Llangollen, Caerdydd, Abertawe, Y Coed Duon, Caerfyrddin ac Aberteifi.

Yn ôl datganiad S4C am y sioe, mae hi'n 40 munud o hyd ac yn cynnwys dawns, cân a hwyl wrth i Cyw a'i ffrindiau baratoi ar gyfer y Nadolig.

Poblogrwydd

"Bydd tripiau i weld y sioe yn cael eu trefnu drwy ysgol neu grŵp meithrin yn unig gyda'r plant yn mynd i'r sioe gyda'u hathrawon a'u cynorthwywyr dosbarth o'r ysgol," meddai.

Un sy'n anfodlon gyda'r penderfyniad ydi Dylan Evans o Gaerdydd.

"Mae'r tŷ yma yn llawn o betha' Cyw ac mae'n boblogaidd iawn.

Disgrifiad,
Garry Owen yn holi'r rhiant Dylan Evans a Garffild Lloyd Lewis o S4C

"O'n i'n meddwl mai Jac y Jwc ei hun oedd wedi gwneud y penderfyniad a dweud y gwir.

"Mae'r sioe yn rhywbeth i'r teulu yn fy marn i a fydd fy merch fach i'n torri calon o beidio cael mynd eleni."

Ar Facebook, mae un fam, o'r enw Llinos yn dweud: "Mi yda ni felly ar drugaredd yr ysgol. Beth os nad ydi'r ysgol yn fodlon trefnu trip?"

Neges arall gan ferch o'r enw Catrin, sy'n dweud: "Mor siomedig gyda'r penderfyniad yma - ro'n i'n edrych mlan at fynychu'r sioe gyda'r mab bach. Dyw e ddim yn yr ysgol feithrin, felly er y bydd y sioe ond canllath o'n cartref, chawn ni ddim mynd. Boncyrs! Ailystyriwch plîs!"

Mae 'na fam o'r enw Hawys yn dweud: "Tydi hi ddim yn deg fod rhai plant yn cael eu heithrio. Fe ddylai holl wylwyr Cyw a'u teuluoedd gael y cyfle i weld y sioe."

'Toriadau'

Ac mae Gwenyth yn dweud: "Siomedig iawn! Dwi'n meddwl dylech ail-gysidro trefniadau tocynnau Sioe Cyw gan gysidro'r holl negeseuon negyddol yma."

Mae llefarydd ar ran S4C wedi dweud bod y drefn eleni yn newid ac "yn yr oes sydd ohoni, mae rhaid gwneud toriadau".

Dywedodd Garffild Lloyd Lewis, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Phartneriaethau S4C, eu bod fel sianel yn cydymdeimlo gyda rhai rhieni a phlant fydd yn colli allan.

"Dau gwestiwn oedd ganddon ni wrth gynllunio, a oedden ni am allu fforddio gwneud sioe o gwbl ac os am wneud sioe deithiol, sut i wneud hyn ar lai o arian a sicrhau bod y profiad ar gael i gymaint o blant ag y medrwn?

"Dan ni'n mynd i bum lle yn fwy eleni ac yn cynnal 25 o sioeau.

"Rydym yn deall poblogrwydd Cyw ond mae'n gostus iawn iawn i gynnal sioe deithiol ac roeddem eisiau'r sioe orau posib.

"Fedrwn ni ddim ailystyried ar gyfer eleni ond fe fyddwn ni'n gwrando ar y sylwadau, fel y gwnaethon ni llynedd i fynd i fwy o lefydd."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol