Caniatâd ar gyfer archfarchnad i Landeilo

  • Cyhoeddwyd
Siop Sainsbury'sFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cyngor sir wedi rhoi caniatâd cynllunio i Sainsbury's godi archfarchnadoedd mewn dau le.

Mae'r ffrae gyhoeddus rhwng AS ac AC Plaid Cymru a Chyngor Sir Gaerfyrddin yn dwysáu.

Roedd cwmni Sainsbury's wedi gwneud cais cynllunio i godi dwy archfarchnad yn y sir ond galwodd Llywodraeth Cymru y ceisiadau i mewn.

Mae Jonathan Edwards AS a Rhodri Glyn Thomas AC, y ddau'n cynrychioli etholaeth Dwyrain Caerfyrddin, wedi cwyno'n swyddogol am arweinydd etholedig y cyngor, Kevin Madge.

Mewn llythyr at brif weithredwr y cyngor, Mark James, gafodd ei ryddhau i'r wasg, maen nhw wedi cwestiynu rôl staff cyflogedig ac yn cyfeirio at "ffafriaeth wleidyddol".

Hefyd mae 'na alwad ar yr Ombwdsmon i ymchwilio.

Ond mae Mr James wedi ysgrifennu at y ddau, gan amddiffyn rôl y cyngor ac yn wfftio'r honiadau.

Cafodd ei lythyr ei ryddhau i'r wasg.

Roedd y cyngor sir wedi rhoi caniatâd cynllunio i Sainsbury's godi archfarchnadoedd yn Cross Hands a Llandeilo.

Roedd Mr Edwards a Mr Thomas wedi gofyn i Lywodraeth Cymru alw i mewn y cais i godi archfarchnad yn Llandeilo.

Penderfynodd Llywodraeth y Cynulliad alw'r ddau gais i mewn.

Ym Medi cyhuddodd Mr Madge, sy'n arwain clymblaid rhwng Llafur a'r grŵp Annibynnol, y ddau wleidydd o beryglu'r posibilrwydd o dros 1,000 o swyddi newydd.

Roedd ei sylwadau yn natganiad adran y wasg y cyngor sir.

600 o swyddi

Dywedodd Mr Madge yn y datganiad y byddai codi archfarchnad yng Cross Hands wedi creu 600 o swyddi ac wedi adfer tir diffaith ac y byddai'r safle yn cynnwys tai fforddiadwy, meddygfa a chartref gofal.

"Ar y gorau byddai'r penderfyniad yma (i alw i mewn) yn golygu oedi ac ar y gwaethaf fe allai beryglu'r cynllun yn gyfangwbl."

Yn eu llythyr at y prif weithredwr mae Mr Edwards a Mr Thomas wedi dweud: "Mae'n anffodus ein bod wedi ein rhoi mewn sefyllfa lle nad oes yna unrhyw ddewis ond ysgrifennu atoch a chyflwyno cwyn swyddogol yn erbyn arweinydd y cyngor ...

"Rydym hefyd yn cwestiynu o ddifri rôl swyddogion y cyngor wrth roi cymorth i'r hyn yr ydym yn ystyried yn weithgarwch gwleidyddol.

"Nid ydym erioed wedi galw ar Lywodraeth Cymru i alw i mewn cais cynllunio Cross Hands."

Maen nhw'n dweud fod sylwadau Mr Madge yn ffeithiol anghywir.

Yn ei lythyr mae'r prif weithredwr wedi dweud ei fod yn anghytuno fod y datganiad i'r wasg yn camarwain neu'n cynnwys ffeithiau anghywir.

"Does yna ddim amheuaeth fod eich ymyrraeth wedi ychwanegu pwysau ar y broses wrth i Lywodraeth Cymru ystyried a ddylid galw'r penderfyniadau i mewn. Dyna pam mae enwau'r ddau ohonoch yn ymddangos yn adroddiad Llywodraeth Cymru."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol