Achos Penygroes: Yn euog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Emma Jones yn syth ar ôl cael ei thrywanu yn ei brest ym mis Rhagfyr

Yn Llys y Goron Caernarfon cafwyd Alwen Jones, 24 oed o Ddyffryn Nantlle, yn euog o lofruddiaeth.

Roedd hi wedi gwadu'r cyhuddiad o lofruddiaeth neu ddynladdiad a bydd yn cael ei dedfrydu fore Iau.

Cafodd Emma Jones ei thrywanu wrth ddrws fflatiau Trem yr Wyddfa ym Mhenygroes bythefnos cyn y Nadolig.

Yn ddiweddarach dywedodd y diffynnydd wrth yr heddlu fod y ddioddefwraig yn haeddu'r hyn ddigwyddodd.

'Gresynu'

Dywedodd Mr Ustus Griffith-Williams: "Rhaid i mi benderfynu lleiafswm eich dedfryd. Mae angen meddwl am hynny dros nos."

A dywedodd bargyfreithiwr Jones, Elwen Evans QC: "Mae hi'n dymuno gwneud hyn yn hollol glir i deulu Emma Jones, i'w theulu ei hun, i gymuned Penygroes - ei bod hi'n gresynu'n fawr at yr hyn wnaeth hi a'i bod hi'n llawn edifeirwch."

Roedd y llys wedi clywed ei bod hi'n ddig cyn trywanu'r fenyw 31 oed i farwolaeth.

Honnodd ei bod hi'n cario cyllell er mwyn amddiffyn ei hun.

'Panicio'

Cyfaddefodd y diffynnydd ei bod hi wedi trywanu Emma Jones ond dywedodd nad oedd hi'n bwriadu gwneud hynny.

"Mi wnes i banicio oherwydd fy mod i'n meddwl bod Emma'n dod amdana i."

Clywodd y llys fod chwaer y diffynnydd wedi cael ffrae gydag Emma Jones mewn parti yn y fflatiau.

Roedd y diffynnydd gartre' yn Llanllyfni ar y pryd ond ar ôl derbyn galwad ffôn gan ei chwaer, fe gerddodd hi a chariad ei chwaer i'r fflatiau.

Pan gafodd ei holi gan yr heddlu ar ôl iddi gael ei arestio dywedodd iddi roi cyllell o dan ei dillad cyn gadael y tŷ.

Ond ddydd Llun honnodd y diffynnydd mai cariad ei chwaer roddodd y gyllell iddi ar y ffordd.

Straeon perthnasol