Mesur statws cyfartal: Swyddfa Cymru'n cwestiynu

Aled ap Dafydd
Gohebydd Gwleidyddol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Swyddfa Cymru: 'Rydym ni mewn cydweithrediad â swyddfa'r Twrnai Cyffredinol yn edrych ar y Mesur Ieithoedd Swyddogol.'

Mae Swyddfa Cymru wedi cwestiynu cymhwysedd y Cynulliad i basio mesur newydd sy'n rhoi statws cyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg.

O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, meddai'r swyddfa, gall y Cynulliad ddeddfu ar yr iaith Gymraeg ond nid yng nghyd-destun yr iaith Saesneg.

Dyw cynghorwyr cyfreithiol y Cynulliad ddim yn cytuno ac yn dadlau fod y mesur o fewn grymoedd y Cynulliad.

Cafodd y Mesur Ieithoedd Swyddogol ei basio ddydd Mercher diwethaf.

Mae'n gosod rheidrwydd ar y sefydliad i roi darpariaeth gyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg mewn perthynas â thrafodion y Cynulliad, gwaith mewnol a phan fydd y Cynulliad yn delio â'r cyhoedd.

Yn ôl Comisiwn y Cynulliad, mae cyfeirio at yr iaith Saesneg yn "atodol" i'r ddarpariaeth y mae'r mesur yn ei gwneud mewn cysylltiad â'r iaith Gymraeg ac felly o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.

Herio

Dywedodd Prif Ymgynghorydd y Cynulliad, Keith Bush: "Yn sgil y ffactorau hyn, mae Comisiwn y Cynulliad wedi casglu mai'r cam gweithredu cywir yw y dylai'r mesur fynd rhagddo yn unol â'r bwriad gwreiddiol."

Mae gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig hyd at ddiwedd y mis i herio'r ddeddfwriaeth yn ffurfiol.

Dywedodd llefarydd ar ran Swyddfa Cymru: "Rydym ni mewn cydweithrediad â swyddfa'r Twrnai Cyffredinol yn edrych ar Fesur Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad."

Daw'r newyddion wrth i fargyfreithwyr Llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig herio'i gilydd am y trydydd diwrnod yn y Goruchaf Lys oherwydd honiad Llywodraeth y DU fod y Cynulliad wedi camddefnyddio eu grym wrth basio mesur yn ymwneud â hawliau cynghorau ym maes is ddeddfau.

Straeon perthnasol