Y Senedd
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Mesur ieithoedd: Ymateb cyfreithiwr

11 Hydref 2012 Diweddarwyd 10:49 BST

Mae Swyddfa Cymru wedi cwestiynu pwerau'r Cynulliad i basio deddfwriaeth newydd y bil ieithoedd swyddogol.

Mae'n rhoi statws cyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg.

Maen nhw'n dadlau y gall y Cynulliad ddeddfu ar yr iaith Gymraeg ond nid yng nghyd-destun y Saesneg.

Fe fydd y Twrne Cyffredinol yn ystyried eu pryderon.

Ond mae cynghorydd cyfreithiol Comisiwn y Cynulliad yn dadlau serch hynny fod gan y Cynulliad y cymhwysedd deddfwriaethol.

Garry Owen fu'n trafod hyn gyda'r cyfreithiwr Emyr Lewis sydd hefyd yn aelod o'r mudiad iaith Dyfodol i'r Iaith.