Newid deddf i daclo lladron metel

Cyhoeddwyd
Camerau cylch cyfyng yn dal lladron yn dwyn metel o gledrauFfynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Lladron yn targedu cledrau rheilffordd am fetel

Cafodd newid yn y ddeddf sy'n ceisio atal y drosedd o ddwyn metel ei groesawu gan Heddlu Trafnidiaeth Prydain, sydd hefyd yn rhybuddio troseddwyr.

Mae newid i'r Ddeddf Cymorth Cyfreithiol, Dedfrydu a Chosbi Troseddwyr yn golygu y bydd hi'n anghyfreithlon i ganolfannau ailgylchu metel ar draws Cymru a Lloegr wneud trosglwyddiadau mewn arian sychion.

Bydd newid arall yn golygu cynnydd sylweddol mewn dirwyon i fasnachwyr sy'n torri'r rheolau.

Daw'r newyddion ar Ddiwrnod Gweithredu ar Ddwyn Metel.

'Llwybr archwilio'

Dirprwy Prif Gwnstabl Heddlu Trafnidiaeth Prydain (HTP) yw Paul Crowther, sydd hefyd yn arwain ar ddwyn metel gyda Chymdeithas y Prif Gwnstabliaid.

"Y newid i'r ddeddf yw'r newid sylweddol cyntaf ym maes ailgylchu metel ers 1964," meddai.

"Bydd y newidiadau yn lleihau'r farchnad am fetel wedi ei ddwyn gan y bydd llwybr archwilio clir yn ôl at y bobl sy'n dod â metelau i mewn i ganolfannau, a chosb lymach i'r rhai sy'n torri'r rheolau."

Mae HTP wedi datgelu hefyd bod 42% yn llai o ladradau metel wedi digwydd yn rhanbarth Cymru a'r Gorllewin.

Yn 2012 hyd yma, mae 184 o achosion o ddwyn ceblau metel wedi eu cofnodi. Mae hynny 131 yn llai na'r 315 o achosion a gofnodwyd yn yr un cyfnod y llynedd.

'Llai o effaith'

Yn ôl y Ditectif Arolygydd Mark Cleland o HTP, mae cyrchoedd fel Operation Tornado wedi chwarae rhan bwysig yn y ffigyrau - cyrch oedd yn targedu lladron oedd yn dwyn ceblau metel o'r rheilffyrdd ac yn ceisio'u gwerthu.

"Yn amlwg mae cyrchoedd fel Operation Tornado, yn ogystal â gwell addysg i fasnachwyr sgrap a mwy o gydweithio gyda'r diwydiant, wedi cael effaith.

"Mae'r lleihad sylweddol yn golygu bod llai o bobl yn diodde' aflonyddu ar eu teithiau ar drenau o ganlyniad i ddwyn ceblau, ac mae'r lladron yn cael llai o effaith ar fywydau cymunedau."

Cafodd cyfanswm o 20 o bobl eu harestio fel rhan o'r cyrch, ac fe gafodd nifero gerbydau eu cipio ynghyd â 15 llwyth o fetel sgrap werth £1,794.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol