Pedwar cyngor yn lansio prosiect yn ne ddwyrain Cymru

Côr
Image caption Y nod yw mwy o ddigwyddiadau celfyddydol yn ne Cymru

Mae pedwar awdurdod lleol yn ne ddwyrain Cymru wedi lansio prosiect i hybu'r celfyddydau.

Nod ClymuCelf yw dod â mwy o raglenni celfyddydol i dde Cymru.

Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful, Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf sy'n rhan o'r prosiect.

Wrth rannu adnoddau, maen nhw'n gobeithio "cynyddu a chyfoethogi cyfleoedd" i gynulleidfaoedd a chymunedau.

Yn y pen draw, bydd y cynghorau'n gallu denu mwy o berfformwyr rhanbarth a sicrhau y bydd y perfformiadau'n fforddiadwy.

Dywedodd George Jones, Cadeirydd ClymuCelf: "Mae'r lansiad yn garreg filltir o ran darparu gwasanaethau celfyddydol yng Nghymru.

"Mae'n gyfle i ni rannu yr hyn rydyn ni wedi ei gyflawni wrth wella amrywiaeth ac ansawdd gweithgareddau yn ein hardaloedd."

Cafodd y prosiect ei lansio yng Nghanolfan Gelfyddydau'r Muni ym Mhontypridd.

Yno roedd DVD am waith pobl ifanc yr ardaloedd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.