Lleiafswm o 18 mlynedd dan glo i lofrudd mam

  • Cyhoeddwyd
Alwen JonesFfynhonnell y llun, Viewfinder
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Alwen Jones wedi gwadu cyhuddiadau o lofruddiaeth ac o ddynladdiad

Mae menyw 24 oed a drywanodd fam i farwolaeth wedi cael ei dedfrydu i leiafswm o 18 mlynedd dan glo.

Roedd Alwen Jones wedi gwadu llofruddio Emma Jones, 31 oed, ym Mhenygroes, Caernarfon, ym mis Rhagfyr y llynedd.

Fe'i cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mercher wedi iddyn nhw ystyried y dystiolaeth am lai na dwy awr.

Roedd y barnwr, Mr Ustus Griffith Williams, wedi dweud wrthi ddydd Mercher y gallai ddisgwyl dedfryd o garchar am oes.

Wrth gyhoeddi'r lleiafswm o 18 mlynedd dan glo ddydd Iau, dywedodd ei bod yn "fenyw ifanc drwblus".

"Mae'n amlwg i mi y byddai unrhyw un oedd wedi eich croesi ar y noson honno wedi bod mewn perygl.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod Emma Jones wedi marw bron yn syth wedi iddi gael ei thrywanu

"Fe gewch chi eich rhyddhau pan fydd y Bwrdd Parôl yn fodlon nad ydach chi bellach yn beryglus i'r cyhoedd."

Clywodd y llys fod y ddioddefwraig wedi marw bron yn syth ar ôl cael ei thrywanu yn ei brest.

Dim emosiwn

Roedd Emma Jones wedi mynd i ddadlau gyda chwaer Alwen Jones.

Doedd Alwen Jones ddim yn y parti mewn bloc o fflatiau ym Mhenygroes, ond pan glywodd am y ddadl, aeth draw yno o'i chartref gyda chyllell.

Ni ddangosodd y diffynnydd unrhyw emosiwn wrth i'r rheithgor gyhoeddi eu dyfarniad na phan gafodd wybod hyd ei dedfryd.

Wedi'r achos dywedodd y Ditectif Ringyll Dewi Harding Jones ei fod yn croesawu dyfarniad y rheithgor.

"Mae hyn yn dod ag ymchwiliad hir yr heddlu i ben wedi digwyddiad trasig iawn yn Nhrem Yr Wyddfa, Penygroes, ar Ragfyr 10 2011, pan gafodd Emma Jones ei thrywanu i farwolaeth heb unrhyw reswm.

"Mae Alwen Jones wedi'i chael yn euog o lofruddiaeth, ffaith y bydd yn rhaid iddi fyw â hi am weddill ei hoes."

Dywedodd bod y ddedfryd yn adlewyrchu difrifoldeb y drosedd o ddefnyddio cyllell gyda'r bwriad o drywanu.

Ychwanegodd eu bod yn cydymdeimlo â theulu Emma Jones.

'Mam annwyl'

"Maen nhw wedi cynnal eu hunain mewn modd urddasol drwy gydol y cyfnod anodd hwn," meddai.

Mewn datganiad gafodd ei ryddhau drwy'r heddlu fe wnaeth teulu Emma Jones ddiolch i dîm yr erlyniad a'r heddlu "am eu gwaith diflino i sicrhau bod llofrudd ein merch yn cael ei dwyn i gyfiawnder".

"Roedd Emma yn ferch a chwaer brydferth, garedig a chariadus ac yn fam annwyl i Llŷr bach.

"Mae'n anodd i unrhyw un ddeall y boen yr ydan ni wedi'i diodde'.

"Ond mae Emma yn byw yn ein hatgofion.

"Rydan ni'n byw ein bywydau o un dydd i'r llall ac wedi gwneud addewid i Emma y byddwn yn gwneud ein gorau i drio cario 'mlaen."