Rhybudd cyngor i werthwyr tân gwyllt

  • Cyhoeddwyd
Tân Gwyllt
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na reolau caeth ynglyn â gwerthu a chadw tân gwyllt

Mae Cyngor Gwynedd yn dweud eu bod wedi dwyn achos llwyddiannus yn erbyn perchennog siop o Dywyn am werthu tân gwyllt o gefn fan.

Bu Roger Patrick Rees, perchennog siop Nick's Basics gerbron Llys Ynadon Dolgellau ym mis Medi.

Fe'i cafwyd yn euog o fynd yn groes i Ddeddf Ffrwydron 1875 am werthu tân gwyllt mewn man cyhoeddus ac o dan y Rheoliadau Tan Gwyllt 2004 am werthu tân gwyllt tu allan i'r cyfnod a ganiateir.

Mae'r cyngor yn rhybuddio pobl, wythnos cyn Noson Tân Gwyllt, bod rhaid i fasnachwyr brofi fod y tân gwyllt yn cael eu cadw yn unol â gofynion diogelwch caeth.

Yn ogystal, dim ond am gyfnodau penodol o'r flwyddyn caiff tân gwyllt eu gwerthu ac mae'n rhaid i unrhyw fusnes sy'n dymuno eu gwerthu trwy'r flwyddyn gael trwydded sy'n costio £500.

Masnachwyr cofrestredig

Mae'r drefn gofrestru hefyd yn rheoli'r nifer o dân gwyllt sy'n cael eu cadw ar unrhyw adeg ac yn sicrhau fod y tân gwyllt eu hunain yn cydymffurfio a'r safonau diogelwch cenedlaethol.

Oherwydd pryderon diogelwch ynglŷn â chamddefnyddio tân gwyllt, mae gwerthiant wedi ei gyfyngu i bobl dros 18 oed.

Dywedodd y Cynghorydd John Wyn Williams, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd gyda chyfrifoldeb dros warchod y cyhoedd, eu bod yn galw ar bobl i gysidro diogelwch eu hunain, eu teuluoedd ac aelodau eraill o'r cyhoedd a dim ond prynu tân gwyllt gan fasnachwyr cofrestredig".

Ychwanegodd Swyddog Gorfodaeth Safonau Masnach y Cyngor, Peter Johnstone: "Os oes gan unrhyw un bryderon ynglŷn â'r ffordd mae tân gwyllt yn cael eu gwerthu neu eu storio, byddwn yn eu hannog i gysylltu ag Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd neu Heddlu Gogledd Cymru.

Cafodd Rees orchymyn i dalu dirwy o £790 yn ogystal â chostau o £200 a £15 o iawndal dioddefwr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol