'Achub 100 y flwyddyn'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith Iechyd Cyhoeddus Cymru yw y bydd dynion yn dechrau cael y prawf sgrinio yn ystod 2013

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhaglen sgrinio i ddynion dros 65 oed ar gyfer ymlediad aortig.

Honnir y gallai'r rhaglen sgrinio achub tua 100 o fywydau bob blwyddyn.

Fe fydd yn bartneriaeth rhwng holl fyrddau iechyd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru sydd i gyd yn cyfrannu £1.6 miliwn at y rhaglen.

Mae cynllunio'r rhaglen eisoes wedi dechrau ac mae disgwyl i'r sgrinio cyntaf ddigwydd yn 2013.

Bygwth bywyd

Bydd dynion dros 65 oed yn cael prawf uwchsain er mwyn chwilio am arwyddion o Ymlediad Aortig Abdomenol, cyflwr lle mae'r aorta, un o'r prif wythiennau o'r galon, yn chwyddo gyda'r risg y gallai rwygo gan fygwth bywyd y person.

Os yw'r cyflwr yn cael ei ddarganfod, mae modd cael llawdriniaeth.

Dywedodd Bob Hudson, Prif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Bydd cyflwyno'r rhaglen sgrinio yma yn newyddion da i Gymru ac fe allai leihau nifer y dynion sy'n marw oherwydd y cyflwr yng Nghymru o hyd at 50%.

"Er mai ychydig o bobl sydd wedi clywed amdano, mae hwn yn gyflwr sydd â'r potensial i fod yn ddifrifol iawn, ac mae graddfa marwolaeth y rhai sy'n diodde' rhwyg yn yr ymlediad yn uchel.

'Strategaeth'

"Trwy gynnig sgrinio i ddynion dros 65 oed yng Nghymru, fe allwn adnabod ymlediadau aortig sydd mewn peryg o rwygo, a chynnig gwell cyfle i bobl wella o blith y chwe dyn ymhob 1,000 yng Nghymru sy'n diodde'."

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths: "Mae'r rhaglen sgrinio yn rhan o strategaeth y GIG o atal clefydau, ac yn golygu y bydd unrhyw broblemau yn cael eu darganfod yn gynnar iawn, gan achub bywydau.

"Mae'r sgrinio yn gyflym, yn ddi-boen ac yn rhad ac am ddim ac rwy'n gobeithio y bydd dynion yng Nghymru yn manteisio ar y cyfle i gael y prawf pwysig yma."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol