Cymeradwyo cynllun ysbyty gwerth £60 miliwn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Abertawe Bro Morganwwg UHB
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y gwaith wedi ei gwblhau mewn dwy flynedd

Mae'r Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cynllun £60 miliwn i adnewyddu prif adeiladau Ysbyty Treforys yn Abertawe.

Dros y ddwy flynedd nesaf bydd yr adeiladau, sy'n dyddio nôl i'r Ail Ryfel Byd, yn cael eu hadnewyddu a bydd yna estyniad newydd.

Ar ôl i'r gwaith gael ei gwblhau fe fydd yna brif fynedfa newydd i''r ysbyty a bydd yna dair siop.

Bydd yr estyniad yn gartref i adran cleifion allanol, radioleg a chanolfan addysg.

Yna hefyd fydd yr adran Pelydr-x, deintyddiaeth a dialysis arennol.

Mae'r staff meddygol wedi chwarae rhan allweddol wrth gynllunio'r adeilad newydd er mwyn sicrhau ei fod yn addas i anghenion cleifion a staff.

'Gwelliant sylweddol'

Eisoes fel rhan o'r rhaglen £102 miliwn i ailddatblygu ysbyty Treforys mae maes parcio aml-lawr, pad hofrennydd a ffyrdd cyswllt newydd wedi eu hadeiladu.

Ffynhonnell y llun, Abertawe Bro Morgannwg
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith yn rhan o ddatblygiad gwerth £102 m

Bydd gwelliannau'r i'r adran frys wedi eu cwblhau erbyn Rhagfyr a bydd

Dywedodd Paul Stauber, o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg fod hwn yn fuddsoddiad mawr yn Ysbyty Treforys.

"Nawr fod Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo'r cyllid, bydd y tîm cynllunion yn gallu ffocysu ar y defnydd o'r adeiladau newydd.

"Bydd o'n welliant sylweddol i'r adeiladau presennol, gafodd eu hadeiladu yn ystod y 1940au."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol