Rhyddhau dau lanc mewn cysylltiad â bwrgleriaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn dweud bod dau lanc ifanc, a gafodd eu harestio mewn cysylltiad â bwrgleriaeth tŷ lle cafodd corff ei ganfod, eu rhyddhau.

Cafodd y ddau, un yn 15 oed a'r llall yn 14 oed eu harestio ar ôl i gorff dyn 60 oed gael ei ganfod mewn tŷ yng Nghasnewydd.

Roedd y ddau wedi eu harestio mewn cysylltiad â bwrgleriaeth tŷ yn Stryd Ailesbury.

Cafodd y llanc 14 oed ei ryddhau yn ddigyhuddiad.

Cafodd y llanc arall ei rybuddio am ddifrod troseddol.

Mae'r heddlu wedi dweud nad ydyn nhw'n trin marwolaeth y dyn fel un amheus.

Yn wreiddiol roedd yr heddlu wedi disgrifio'r farwolaeth fel un "anesboniadwy", ond maen nhw wedi cyhoeddi datganiad newydd ar ôl canlyniad cychwynnol yr archwiliad post mortem.

Cadarnhaodd yr heddlu eu bod wedi eu galw i'r tŷ ddwywaith cyn canfod y corff wedi adroddiadau am fwrgleriaeth.

Cafodd plismyn eu galw i Stryd Ailesbury tua 2.20pm brynhawn Mawrth ar ôl i'r corff gael ei ddarganfod.

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi eu galw am 4.20am fore Mawrth oherwydd honiad am fwrgleriaeth.

Doedd 'na ddim ateb ac aethon nhw'n ôl tua 8am.

Mae'r achos wedi ei drosglwyddo'n wirfoddol i Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol