Sinema: Creu 230 o swyddi ym Mrychdyn?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Broughton shopping parkl
Disgrifiad o’r llun,
Llun artist o'r sinema yn y parc siopau

Mae cynlluniau gwerth £13 miliwn i ddatblygu parc siopau yn Sir y Fflint gam yn nes.

Fe arwyddodd cwmni Cineworld gytundeb ar gyfer sinema 11 sgrin ar safle Parc Siopau Brychdyn gyda pherchnogion y safle, British Land.

Os bydd y cynlluniau yn cael eu cymeradwyo fe fydd yn hwb i'r economi leol, yn creu o leiaf 230 o rai newydd.

Bydd swyddi yn cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu hefyd.

Mae Cyngor Sir y Fflint yn trafod y cais i ehangu'r parc ar hyn o bryd.

Mae'r datblygiad yn cynnwys pum bwyty o ansawdd uchel, gwella'r ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus a llefydd cyhoeddus.

Hon fydd y sinema gyntaf o'i math yn Sir y Fflint a bydd ar ochr ddeheuol y parc.

Bydd mwy o lefydd parcio yn cael eu creu wrth i'r rhai presennol gael eu defnyddio ar gyfer ehangu'r parc.

Y gobaith yw creu sinema lle bydd 1,731 o seddi.

Mae sinema un sgrin eisoes yn Clwyd Theatr Cymru yn Yr Wyddgrug.

'Mwy o swyddi'

"Rydym yn hynod o falch o gadarnhau ymrwymiad tymor hir Cineworld i Frychdyn," meddai Colin Gilligan, rheolwr y parc siopau.

"Fe fydd yn cyfrannu at fwy o swyddi yn y diwydiant hamdden yn yr ardal ac yn cynnig sinema fodern ac o ansawdd dechnegol uchel ar gyfer y gymuned gyfan."

Dywedodd Steve Wiener, Prif Swyddog Gweithredol Cineworld fod lleoliad y parc wedi creu argraff a'u bod yn hynod o falch o allu darparu'r sinema aml-sgrin gyntaf i Sir y Fflint.

"Mae Cineworld yn edrych ymlaen at ddarparu'r dechnoleg ddiweddara i fwy o gwsmeriaid."

Ar hyn o bryd mae 'na 25 o unedau, tŷ bwyta a thafarn yn y parc siopau sydd ar ffurf pedol o amgylch maes parcio.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol