Gam yn nes at grwner ar gyfer rhan fawr o'r gogledd

Cyhoeddwyd

Bydd crwner ar gyfer rhan fawr o'r gogledd yn cael ei benodi'n fuan.

Dydd Gwener ydi dyddiad cau'r ceisiadau am y swydd.

Ar hyn o bryd mae'r gogledd yn dair rhan, y gogledd ddwyrain, y canol a'r gorllewin ac mi fydd y swydd newydd yn cynrychioli'r gogledd ddwyrain a'r canol.

Mae disgwyl cyhoeddiad fis Tachwedd.

Mae dyfodol y gwasanaeth drwy Brydain wedi bod yn destun trafod ers nifer o flynyddoedd.

Un awgrym oedd apwyntio un crwner ar gyfer y gogledd a dyna'r opsiwn y mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Chymdeithas y Crwneriaid yn ei ffafrio.

Fe fydd Dewi Pritchard Jones yn parhau'n Grwner y Gogledd Orllewin.

Yn y gogledd ddwyrain a'r canol John Gittins olynodd John Hughes fu farw ym mis Mai 2011.

Mae cynghorau Sir Ddinbych, Y Fflint, Conwy a Wrecsam wedi cytuno i dalu am grwner llawn amser fydd yn derbyn £91,000 y flwyddyn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol