Cau lôn oherwydd nwy'n gollwng

Cyhoeddwyd

Mae lôn orllewinol ffordd ddeuol yr A4120 yn Aberystwyth wedi ei chau am fod nwy'n gollwng.

Cafodd criwiau brys y bwrdd nwy eu galw fore Gwener.

Mae hyn yn effeithio ar draffig rhwng yr A44 Fford Sulien yn Llanbadarn Fawr a Boulevard St Brieuc ger cylchfan Morrison's.

Ar hyn o bryd mae traffig yn cael ei ddargyfeirio drwy ganol y dre'.