Crypto: Pwll nofio'n ailagor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC Elvis
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Pwll Nofio Casnewydd ei gau ar Fedi 6.

Mae Pwll Nofio Casnewydd wedi ailagor i'r cyhoedd ar ôl cael ei gau am fod 20 y sâl oherwydd cryptosporidiwm.

Yr wythnos ddiwethaf dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod y pwll yn glir o'r haint.

Mae'r offer hidlo wedi cael eu hailadeiladu. Cafodd y griliau a'r goleuadau eu newid cyn ail lenwi'r pwll gyda dŵr.

Dywedodd Sheila Davies o adran iechyd amgylchedd Cyngor Casnewydd: "Hoffwn atgoffa trigolion ein bod yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelu iechyd wrth i bobl ddefnyddio ein hadnoddau.

"Mae'r pwll wedi ailagor gan ein bod yn gwbl fodlon ei fod yn ddiogel a bod y tîm sy'n rheoli'r haint hefyd yn fodlon.

'100%'

"Rydym 100% yn sicr fod popeth yn iawn."

Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac adrannau iechyd amgylchedd Casnewydd a Thorfaen yn ymchwilio i achosion ers dechrau Medi.

Cafodd y pwll ei gau ar unwaith gan Gyngor Sir Casnewydd pan ddaeth i'r amlwg fod problem ar Fedi 6.

Er bod achosion yn gymharol brin, mae nifer o achosion wedi cael eu cysylltu â'r defnydd o byllau nofio.

Mae diheintio gyda chlorin yn lladd y rhan fwyaf o germau yn nŵr pwll nofio ond mae cryptosporidiwm yn gallu goroesi.

Y cyngor i nofwyr yw:

  • Peidiwch byth nofio pan fydd gennych ddolur rhydd neu'n syth ar ôl hynny - gallech ledaenu germau a gwneud pobl eraill yn sâl;
  • Ceisiwch osgoi cael dŵr y pwll yn eich ceg a pheidiwch â'i lyncu;
  • Dylid ymarfer hylendid da. Dylech gael cawod gyda sebon cyn nofio a golchi eich dwylo ar ôl mynd i'r tŷ bach neu newid cewynnau. Mae cyrff glân yn golygu pwll glanach.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol