BBC Cymru Fyw

Crypto: Pwll nofio'n ailagor

Published
image copyrightBBC Elvis
image captionCafodd Pwll Nofio Casnewydd ei gau ar Fedi 6.

Mae Pwll Nofio Casnewydd wedi ailagor i'r cyhoedd ar ôl cael ei gau am fod 20 y sâl oherwydd cryptosporidiwm.

Yr wythnos ddiwethaf dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru fod y pwll yn glir o'r haint.

Mae'r offer hidlo wedi cael eu hailadeiladu. Cafodd y griliau a'r goleuadau eu newid cyn ail lenwi'r pwll gyda dŵr.

Dywedodd Sheila Davies o adran iechyd amgylchedd Cyngor Casnewydd: "Hoffwn atgoffa trigolion ein bod yn rhoi blaenoriaeth i ddiogelu iechyd wrth i bobl ddefnyddio ein hadnoddau.

"Mae'r pwll wedi ailagor gan ein bod yn gwbl fodlon ei fod yn ddiogel a bod y tîm sy'n rheoli'r haint hefyd yn fodlon.

'100%'

"Rydym 100% yn sicr fod popeth yn iawn."

Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru ac adrannau iechyd amgylchedd Casnewydd a Thorfaen yn ymchwilio i achosion ers dechrau Medi.

Cafodd y pwll ei gau ar unwaith gan Gyngor Sir Casnewydd pan ddaeth i'r amlwg fod problem ar Fedi 6.

Er bod achosion yn gymharol brin, mae nifer o achosion wedi cael eu cysylltu â'r defnydd o byllau nofio.

Mae diheintio gyda chlorin yn lladd y rhan fwyaf o germau yn nŵr pwll nofio ond mae cryptosporidiwm yn gallu goroesi.

Y cyngor i nofwyr yw:

  • Peidiwch byth nofio pan fydd gennych ddolur rhydd neu'n syth ar ôl hynny - gallech ledaenu germau a gwneud pobl eraill yn sâl;
  • Ceisiwch osgoi cael dŵr y pwll yn eich ceg a pheidiwch â'i lyncu;
  • Dylid ymarfer hylendid da. Dylech gael cawod gyda sebon cyn nofio a golchi eich dwylo ar ôl mynd i'r tŷ bach neu newid cewynnau. Mae cyrff glân yn golygu pwll glanach.

Straeon perthnasol

  • Pwll nofio yng Nghasnewydd: Saith achos arall o haint