Cadair Eisteddfod 1889 wedi’i dwyn o Fethesda

  • Cyhoeddwyd
Y GadairFfynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae symbol tair llinell sy'n dynodi Awen ar y gadair

Mae Heddlu'r Gogledd yn ymchwilio ar ôl i Gadair Eisteddfod Corwen 1889 gael ei dwyn mewn byrgleriaeth ar gyrion Bethesda, Gwynedd.

Ymysg yr eitemau a gafodd eu dwyn roedd y Gadair Eisteddfod dderw sy'n mesur 120cm o daldra ac sydd wedi'i harysgrifio gyda "Corwen 1889" ac "Eisteddfod Gadeiriol" ac sydd â'r symbol tair llinell sy'n dynodi Awen arni.

Digwyddodd y lladrad rhywbryd rhwng canol dydd ddydd Mawrth Hydref 9 ac yn gynnar nos Fercher y 10fed.

Hefyd cafodd biwro derw ei ddwyn, bwrdd derw a nifer o eitemau eraill gan gynnwys allweddi efydd, lampau, gwresogydd gwely a phennau Bwdha efydd, a phaentiadau.

'Nodedig'

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Arwel Jones: "Mi wnaeth lladron wthio eu ffordd i mewn i dŷ ar gyrion Bethesda a dwyn nifer o eitemau gan gynnwys rhai sy'n nodedig dros ben.

"Cafodd ffenestr ar y llawr gwaelod ei gwthio'n agored, ac mae'r nifer o eitemau a gafodd eu dwyn yn awgrymu i mi eu bod wedi defnyddio rhyw fath o gerbyd modur i fynd â'r eitemau i ffwrdd.

"Rwyf felly yn awyddus iawn i glywed gan unrhyw un a oedd yn ardal Coed Y Parc ym Methesda ac a welodd unrhyw weithgaredd amheus neu sydd efallai yn gwybod pwy sy'n gyfrifol am y lladrad hwn.

"Hoffwn hefyd apelio ar y rhai hynny sy'n delio gyda, neu sy'n prynu hen ddodrefn i fod yn wyliadwrus oherwydd mae rhai o'r eitemau yn unigryw ac yn nodedig dros ben.

"Os ydych wedi cael cynnig prynu eiddo o'r disgrifiad hwn yn ddiweddar yna cysylltwch â'r Heddlu."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Ditectif Gwnstabl Jones ar 101 neu ffonio Tacle'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.