Dal i chwilio am April dros y penwythnos

  • Cyhoeddwyd
April Jones
Disgrifiad o’r llun,
Diflannodd April Jones o Fachynlleth ar Hydref 1

Mae'r heddlu'n dal i chwilio am April Jones dros y penwythnos.

Diflannodd y ferch bump oed o Fachynlleth ar Hydref 1 ac mae cronfa sefydlwyd yn ei henw wedi codi bron £20,000.

Dydd Sul roedd taith arbennig rhwng Cross Hands ac Aberystwyth yn codi arian.

Mae Mark Bridger, y dyn 46 oed ar gyhuddiad o'i llofruddio, yn y ddalfa tan Ionawr 11.

"Dros y penwythnos rydyn ni'n chwilio mannau penodol ym Machynlleth a'r cyffiniau," meddai llefarydd ar ran yr heddlu.

"Mae'r ardal yn fawr ac angen llawer o adnoddau.

"Wrth i ni ddilyn ein cynllun manwl, bydd y chwilio'n dod i ben mewn mannau arbennig.

"Mae ein chwilio yng nghanol y dre' bron wedi dod i ben ond mae 'na lawer i'w wneud y tu allan i'r ardal hon."

'Fforensig'

Dywedodd fod lefel y chwilio gymaint ag a welwyd yr wythnos diwetha'.

"Mae angen chwilio fforensig mewn nifer o ardaloedd a lleoliadau."

Byddai un person, meddai, yn cymryd 8.9 mlynedd i wneud ei waith yn yr ardal gafodd ei chwilio yr wythnos diwetha'.

"Mae timau arbenigol o'r pedair gwlad yn ein helpu ni a bydd hyn yn para tra byddwn ni'n dilyn sawl trywydd."

Dydd Sul casglodd 30 o faniau gwersylla â rhubanau pinc arnyn nhw arian ar gyfer y gronfa cyn rhyddhau balŵns ar y prom yn Aberystwyth.

'Codi ymwybyddiaeth'

Dywedodd Jason Young o Landeilo cyn y daith: "Mae nifer ohonon ni eisie codi arian a chodi ymwybyddiaeth am April.

"Mae'r achos hwn yn agos iawn at 'y nghalon.

"Dwi ddim yn gwbod beth wnelen i 'se rhywbeth yn digwydd i 'mhlant i."