Chwech yn cystadlu am ysgoloriaeth Bryn Terfel

  • Cyhoeddwyd
Bryn Terfel
Disgrifiad o’r llun,
Bryn Terfel: 'Y safon yn hynod o uchel'

Yn Theatr y Stiwt, Rhosllannerchrugog, nos Sul, mae chwech yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2012.

Mae'r chwech eisoes wedi ennill yn Eisteddfod yr Urdd Eryri.

Mae'r ysgoloriaeth werth £4,000 ac fe roddir yn flynyddol i enillydd un o wyth o gystadlaethau unigol dan 25 oed Eisteddfod yr Urdd.

Y chwech yw Cerian Phillips, Huw Ynyr Evans, Lois Eifion, Glesni Euros, Ceri Wyn a Rachel Lee Stephens.

"Ers sefydlu'r ysgoloriaeth mae safon y cystadlu wedi bod yn hynod o uchel a dyw eleni ddim yn eithriad," meddai Bryn.

"Dwi'n rhyfeddu at y talent sy' yna yng Nghymru ac mae'n braf gallu rhoi llwyfan a hwb i yrfa y perfformwyr ifanc talentog o wahanol feysydd.

"Dwi wedi gweld y chwech yn perfformio ac, yn sicr, bydd gwledd yn ein disgwyl yn y cyngerdd nos Sul."

Fe fydd yn rhaid i bob cystadleuydd berfformio rhaglen a bydd panel o feirniaid arbenigol yn penderfynu pwy fydd yn derbyn yr ysgoloriaeth sy'n meithrin talentau rhai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw Cymru.

Fe sefydlwyd y gystadleuaeth yn 1999 a'r llynedd y delynores Glain Dafydd oedd yn fuddugol.

Mae Elgan Llŷr Thomas, Catrin Angharad Roberts, Rhian Lois Evans, Manon Wyn Williams, Rhys Taylor, Lowri Walton, Rakhi Singh, Aled Pedrig, Rhian Mair Lewis, Fflur Wyn a Mirain Haf wedi ennill yr ysgoloriaeth yn y gorffennol.

Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel, 7pm, S4C, nos Sul